ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > duben  > Ocenění

Čestná oborová medaile Františka Palackého


Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách převzala prof. Anne Hudson dne 24. března 2010 z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše.


Foto: Zdeněk Tichý, Archiv KNAV

Anne Hudson působila dlouhá léta jako profesorka středověké angličtiny na univerzitě v Oxfordu, celoživotně se zabývala především výzkumem anglických spisů připisovaných filozofovi, teologovi a ranému oxfordskému reformátorovi Johnu Wycliffovi. Na základě nedokonalých a nespolehlivých starších edic, ale zejména na základě soustavného a důkladného studia středověkých rukopisů připravila společně s Pamelou Gradon v pěti obsáhlých svazcích kritickou edici těchto spisů pod názvem English Wycliffite Sermons I–V.

Anne Hudson je autorkou mnoha dalších významných monografií (The Premature Reformation Wycliffite Texts and Lollard History; Lollards and their Books) a analytických statí a studií publikovaných v renomovaných vědeckých časopisech a sbornících. Prof. Hudson se významně podílela také na pořádání mezinárodních sympozií a setkání, jichž se díky ní mohli účastnit i čeští vědci.

red