ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > únor  > Věda a výzkum

Galerie ve výloze

Na podzim roku 2012 otevřel Ústav dějin umění AV ČR vlastní Window Gallery, která zaujímá výlohy parteru budovy ÚDU v Husově ulici v Praze. Dá-li se o pěti z nich mluvit jako o „galerii“; zbývající slouží jako „nástěnky“, jež informují o aktivitách ústavu – knižních novinkách, přednáškách, konferencích a časopisu Umění. S nápadem galerie ve výloze přišla dr. Vendula Hnídková, která se zabývala organizací výstav a navázala spolupráci s grafickým a designérským studiem OKOLO. „Vznik galerie souvisí se zvažováním možností, jak prezentovat nejen výsledky práce ústavu, ale i obecně dějiny umění v městském prostoru, pro což se výkladce jednoduše nabízejí,“ vysvětlil ředitel ÚDU AV ČR prof. Vojtěch Lahoda.

08_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

„Výlohové galerie“ mají své dějiny. Dokonce na stejné adrese jako Window Gallery již mnoho let výlohy pro vystavení výtvarných prací využívá tamtéž sídlící Psychologický ústav AV ČR. Uděláme-li malý exkurz do minulosti nápadů výměn běžně očekávaných obsahů výloh za umění, snad první zdejší významnou galerií tohoto typu byla stejnojmenná Window Gallery v sídle British Council na Národní třídě, kterou v devadesátých letech minulého století vedla britská umělkyně Andrée Cook. Tehdy tato galerie fungovala jako suverénní a důležitá součást formujícího se českého galerijního systému. Od té doby byly výlohy, vitríny či okna použity jako výstavní prostory mnohokrát a podobné galerie lze nalézt v růz­ných městech. Dalo by se říci, že galerie ve výlohách zlidověly. Například jedna ze současných se jmenuje Ukradená – název i fixní termín týdenních vernisáží se odvíjí od prvního ilegálního výtvarného osazení opuštěné vývěsky v Českém Krumlově.
Zpět k Window Gallery ÚDU. Existuje ještě jedna paralela mezi ní a její dřívější jmenovkyní. Andrée Cook ve svém výstavním programu věnovala prostor i módě a designu. Kurátorka galerie ÚDU a historička umění Vendula Hnídková ke spolupráci vyzvala mladé, progresivní grafické a designérské studio OKOLO. Tento tým řeší výlohy hned ve dvou Window Gallery v Praze, ta druhá (ano, stejnojmenná) je České spořitelny a nachází se v Melantrichově ulici. Jak uvádí grafik Matěj Činčera: „Spolupráce s ÚDU je pro nás zajímavým spojením akademického světa s naším volnějším současným přístupem k prezentaci a dokumentaci historie i současnosti designu a umění.“

08_2.jpg 08_3.jpg
Vlevo: Až do začátku března lze ve Window Gallery navštívit výstavu Umění v neklidné době – česká knižní malba před Gutenbergem (c.1380–1450).
Vpravo: Výstava Naprej! (2012) představila stejnojmennou knihu Rostislava Šváchy o sportovní architektuře v České republice.


Zahájení provozu Window Gallery ÚDU bylo spojeno s vydáním knihy Naprej!, v níž historik architektury prof. Rostislav Švácha zpracoval historii sportovní architektury v České republice – míčovny, jízdárny, střelnice, plovárny, tělocvičny, turistické chaty a rozhledny, veslařské a golfové kluby, stadiony, kryté haly, fitnesscentra… Kniha v záběru od 16. do 21. století sleduje na 60 vybraných stavbách dějiny českého sportu i proměny stavebních konceptů a uměleckých stylů, které náležejí dějinám architektury. Vydání knihy inicioval Český olympijský výbor. Pro start galerie promítající dění v ústavu bezprostředně do veřejného prostoru města je sokolský pokřik významu „vpřed“, použitý jako název knihy i výstavy, příznačným heslem. Výstavou vybraných kapitol knihy s fotografiemi staveb a ikonickými objekty sportovních pomůcek vrátil tým OKOLO výlohám jejich funkci upoutávky. Výrazná, barevná, zářící instalace jasně upozornila na výjimečnou knihu i razantní proměnu reprezentace ústavu.
Pětibarevný adjustační modulový systém a princip recyklace každé předchozí výstavy provázal výstavní program celého loňského roku. Druhou v pořadí byla prezentace fotografií Josef Sudek: Černošské masky. Pro výstavu byly pořízeny novotisky z konvolutu několika tisíc negativů snímků fotografa Josefa Sudka darovaných ÚDU. Fotografie dokumentující africké masky Danů a Ngereů z Pobřeží slonoviny a Libérie ze sbírky sochaře Bedřicha Stefana byly v době vzniku vystaveny na mezinárodní přehlídce výtvarných umělců Poezie 32, kterou v roce 1932 v Praze uspořádal Spolek výtvarných umělců Mánes. Snímky spojené s výstavou, která je historickým mezníkem přijetí surrealismu v českém prostředí, se v roce 2013 staly také jedněmi z exponátů v Plzni souběžně realizované výstavy Palmy na Vltavě, v níž zúročil svůj dlouhodobý zájem o podoby primitivismu v českém umění pracovník ÚDU dr. Tomáš Winter. Obsáhlý katalog k výstavě Palmy na Vltavě vydalo nakladatelství Arbor vitae se Západočeskou galerií a ÚDU.

08_4.jpg 08_5.jpg
Vlevo: Výstava Josef Sudek: Černošské masky (2013)
Vpravo:
Pod názvem 6 dekád ÚDU (2013) byla ve Window Gallery představena historie Ústavu dějin umění AV ČR.

Následovala monografická výstava 6 dekád ÚDU k výročí založení ústavu. Mikrohistorická sonda do minulosti vlastní instituce představila v pěti sekcích spektrum aktuální činnosti ústavu. Předmět zájmu oboru dějin umění, osobnosti spjaté s ÚDU, které se rozmanité sféře vizuality profesně věnovaly i stále věnují, a nakonec knihy, které často stojí na konci výzkumu v oblasti dějin umění, dokládaly dokumenty ze sbírek ÚDU i archivu fototéky. Výstava tak ve zkratce zpřítomnila proces ožívání historie a promlouvání uměleckých děl a jiných vizuálních vzkazů minulosti zprostředkované prací jednoho z center výzkumu v oblasti humanitních věd.
Program mezinárodní konference o středověkých rukopisech doplňovala výstava Umění v neklidné době – česká knižní malba před Gutenbergem (c.1380–1450), – jež je ve Windows Gallery k vidění do začátku března (AB 1/2014). Expozice dává nahlédnout do spletitých možných významů výtvarné výzdoby pozdně středověkých rukopisů svázaných se dvorem Václava IV. Většina královské knihovny je v současnosti uložena ve sbírkách mimo území České republiky. Nejvýpravnější z královských objednávek, tzv. Václavovu bibli vlastní rakouská národní knihovna ve Vídni – není proto náhodou, že výstava byla otevřena při příležitosti mezinárodní konference pořádané ÚDU ve spolupráci s Institutem pro výzkum středověku Rakouské akademie věd (Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften).
Na jaro chystá výstavu o barokních nástěnných malbách v benediktýnských klášterech a kostelech na Broumovsku dr. Martin Mádl. Expozice připravovaná ve spolupráci s občanským sdružením Omnium, které realizuje projekt záchrany ohrožené skupiny těchto unikátních staveb, spojuje vědecký výzkum s ochranou kulturního dědictví. A jak doufá Martin Mádl, v jarních měsících by mohla také inspirovat k výletu do tohoto zapadlého koutu Čech.

BLANKA ŠVÉDOVÁ,
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.