ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Časopis Botanika

Koncem roku 2013 vyšlo první číslo nového informačního a popularizačního stejnojmenného časopisu, který botaniku – vědu zabývající se rostlinami – prezentuje populárně-naučně. Pro mnohé je svět rostlin redukován pouze na to, co roste na zahrádce nebo doma v květináči, avšak povědomí a znalosti o rostlinách v širším kontextu je třeba více rozvíjet. Prostřednictvím nového periodika chce Botanický ústav AV ČR změnit pohled veřejnosti na svět rostlin, který je mnohem pozoruhodnější, než se na první pohled zdá.

18_1.jpg
Titulní strana prvního čísla časopisu Botanika

Botanika vychází v tištěné i elektronické verzi (časopis má též facebookové stránky s dalšími zajímavostmi a soutěžemi) a obsahuje rubriky, které seznamují s výsledky vědeckého výzkumu a výzkumnými projekty v BÚ AV ČR a s vědeckými odděleními v Průhonicích, Brně i Třeboni. Autoři prezentují botaniku jako vědu hledající odpovědi na otázky, které mohou mnohdy mít zásadní význam pro pochopení, jak funguje příroda. Čtenáři zde proto najdou výsledky nejen v oblasti základního, ale i aplikovaného výzkumu. Dále je časopis provede rozsáhlými sbírkami a nechá nahlédnout do laboratoří, kde se uplatňují nejmodernější metody využívané pro nejnovější botanické výzkumy. Stranou nezůstanou informace o novinkách v Průhonickém parku a zámku.

18_2.jpg
Fota: Archiv časopisu Botanika
Sítina trojklaná, zástupce nového rodu Oreojuncus, na Sněžce

18_2.jpg
Ilustrační obrázek z experimentálního skleníku

Úspěch BÚ AV ČR vychází z úsilí a nadšení jeho pracovníků pro svou práci – i v tomto případě platí, že vše záleží na lidech. Veřejnosti chceme ukázat, že náš ústav je otevřenou institucí, jež svou práci a její výsledky neskrývá, a že je připraven na komunikaci nejen uvnitř vědeckého světa, ale i s veřejností, a to například právě prostřednictvím časopisu Botanika. Nezůstává však pouze u něj – dění v ústavu lze sledovat na webových stránkách http://www.ibot.cas.cz/ či jej můžete navštívit při nejrůznějších příležitostech, jakými jsou například Den otevřených dní (AB 6/2013) či výstavy.

LENKA ZÁVESKÁ DRÁBKOVÁ,
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.