ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > únor  > Ocenění

Medaile Vojtěcha Náprstka

Ocenění nesoucí jméno význačného českého obrozence a člověka, který se ve druhé polovině 19. století zasloužil o popularizaci vědy a výsledků průmyslových objevů, převzali 22. ledna 2014 tři laureáti – ředitel Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy Ing. Marcel Grün, překladatel, esejista a profesor na Filozofické fakultě UK prof. Martin Hilský a redaktorka Českého rozhlasu Mgr. Jana Olivová. Po ceremoniálu v sídle AV ČR na Národní třídě v Praze vystoupil prof. Hilský s přednáškou o vzdělanosti v Shakespearově době.

13_1.jpgMarcel Grün je veřejnosti znám svou dlouhodobou a všestrannou popularizací astronomie a kosmonautiky. Samostatně nebo ve spolupráci s dalšími autory připravil příručky, přehledy, encyklopedická hesla, scénáře k pořadům i diafilmům, středoškolské učebnice (Fyzikální základy techniky, Fyzika a technika), skripta a pomocné texty pro učitele a pracovníky hvězdáren a planetárií. Články z astronomie a kosmonautiky publikuje od počátku šedesátých let 20. století v časopisech Letectví a kosmonautika, Říše hvězd, Vesmír, Československý časopis pro fyziku, Pokroky MFA, Kozmos. Autorsky se podílel na databázi internetového i tištěného Velkého katalogu družic a kosmických sond Space 40 nebo na vydání výkladových slovníků (Encyklopedický dům, Diderot). Marcel Grün působí v Radě pro kosmické aktivity, poradního odborného orgánu MŠMT. V roce 2003 stál u zrodu České kosmické kanceláře. Po dvě funkční období byl předsedou Sdružení hvězdáren a planetárií a podílel se na jeho převedení na Asociaci. Jeho jméno nese planetka 10403 Marcelgrün.

13_1.jpgMartin Hilský patří k význačným překladatelům Shakespearova díla – během čtvrt století dokázal přeložit jeho kompletní dramatické dílo, což je mimořádné i ve světovém měřítku. Doposud publikoval více než 60 knih, jeho překlady Shakespearových her hrají česká divadla již 30 let. Rozsáhlý komentář ke kompletnímu vydání Shakespearova díla v češtině představil v knize Shakespeare a jeviště svět (2010). O rok později vydal první české vydání Shakespeara v jediném svazku z pera jednoho překladatele: Dílo – William Shakespeare. Prozatím poslední publikací je Slovník citátů z Díla Williama Shakespeara (2012). Nezanedbatelně se podílel na shakespearovských projektech a inscenacích pro divadla, Český rozhlas i Českou televizi. Vedle významného anglického dramatika se věnuje i dalším autorům a tématům – od angloamerické poezie a dramatu přes prózu až k literární kritice. Za překladatelské, esejistické, literárněhistorické a pedagogické dílo získal mnohá ocenění – za zásluhy o šíření anglické literatury v ČR a za překlady jej královna Alžběta II. jmenovala čestným členem Řádu Britského impéria (2001).

13_3.jpgJana Olivová působí téměř třicet let v Českém rozhlase, kde připravuje pořady popularizující vědu. Za jejich zavedení a přípravu v redakci Radiožurnál obdržela cenu programového ředitele ČRo. Na stanici Vltava, kde působí od roku 2004, připravuje Rubriku Ze světa vědy, která obsahuje přes 2000 pětiminutových relací. Podílela se na úspěšných projektech – Den vědy na Vltavě k zahájení provozu urychlovače LHC v CERN, Den češtiny na Vltavě, pořady u příležitosti Mezinárodního roku astronomie, cyklus Německá věda, cyklus Severská věda aj. Natáčela a zpracovávala rozhovory s vědci z různých zemí včetně 20 nositelů Nobelových cen. Zajímá se především o astronomii a fyziku: je členkou České astronomické společnosti, podílela se na vzdělávacím projektu Venus Transit 2004 a byla členkou organizačního výboru akcí Mezinárodního heliofyzikálního roku v ČR. V rámci Tiskového odboru AV ČR v roce 2003 organizovala akce popularizující vědu a působila jako redaktorka Akademického bulletinu. Je nositelkou ocenění České fyzikální společnosti za významný čin v popularizaci fyziky.

Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin