ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 12. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada dne 14. ledna 2014:
Schválila

 •  úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem podle zápisu z jejího 9. zasedání konaného dne 6. ledna 2014,
 •  udělení dotace na regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR.

Souhlasila

 •  s postupem konstituování Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018.

Jmenovala

 •  doc. RNDr. Jana Staňka, CSc., předsedou Komise pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů,
 •  RNDr. Antonína Otáhala, CSc., místopředsedou Komise pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů,
 •  doc. RNDr. Václava Račanského, CSc., členem Komise pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů,
 •  PhDr. Pavla Barana, CSc., členem Dozorčí rady Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. února 2014 na pětileté funkční období, tj. do 31. ledna 2019,
 •  PhDr. Pavla Barana, CSc., předsedou Dozorčí rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. února 2014 na pětileté funkční období, tj. do 31. ledna 2019,
 •  PhDr. Taťánu Petrasovou, CSc., předsedkyní Dozorčí rady Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. února 2014 na pětileté funkční období, tj. do 31. ledna 2019,
 •  prof. PhDr. Pavla Janouška, CSc., předsedou Dozorčí rady Historického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. února 2014 na pětileté funkční období, tj. do 31. ledna 2019,
 •  prof. PhDr. Pavla Janouška, CSc., členem Dozorčí rady Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. února 2014 na pětileté funkční období, tj. do 31. ledna 2019,
 •  JUDr. Lenku Vostrou, Ph.D., předsedkyní Dozorčí rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. února 2014 na pětileté funkční období, tj. do 31. ledna 2019,
 •  prof. RNDr. Evu Zažímalovou, CSc., členkou Dozorčí rady Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. února 2014 na pětileté funkční období, tj. do 31. ledna 2019,
 •  prof. RNDr. Evu Zažímalovou, CSc., členkou Dozorčí rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., s účinností od 15. ledna 2014 na pětileté funkční období, tj. do 14. ledna 2019.

Vzala se souhlasem na vědomí

 •  opatření provedená k realizaci usnesení XLIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

Vzala na vědomí

 •  kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/06,
 •  závěrečnou zprávu 13. ročníku festivalu Týdne vědy a techniky AV ČR,
 •  zprávu o výsledcích kontroly v Centru výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.