ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > únor  > Věda a výzkum

Frontiers of Engineering

Ve francouzském Chantilly (asi 30 kilometrů severně od Paříže) se ve dnech 21. až 23. listopadu 2013 konalo sympozium US-EU Frontiers of Engineering (FoE) 2013, jež spolupořádaly Národní inženýrská akademie Spojených států (National Academy of Engineering – NAE) a Evropská asociace inženýrských akademií (The European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering – Euro-CASE). Konference, jejímž cílem bylo zprostředkovat kontakty a výměnu zkušeností v několika vybraných oblastech, svedla dohromady 60 mladých perspektivních vědců a inženýrů z průmyslu i akademické sféry – 30 z Evropy a 30 ze Spojených států.

10_1.jpg
Fota: Archiv EURO-CASE

Formát sympozia byl v době „megakonferencí“ s paralelními sekcemi příjemnou změnou. Každé ze zvolených témat – nanosenzory, big data, budoucnost dopravy a širokopásmová bezdrátová komunikace – obsahovalo čtyři zvané přednášky, které se konaly v jedné místnosti, a zhlédli je tak všichni účastníci. Ačkoli se tyto okruhy mohou zdát pro jednu konferenci až příliš různorodé, musím potvrdit, že výběr byl promyšlený – podnětné bylo pozorovat, jak se v jednotlivých oblastech řeší podobné problémy, jak účastníci pracující v jednom oboru rovnou na místě navrhují řešení problémů z oblasti jiné, jak jedno téma může čerpat z druhého. Zvané přednášky doslova stimulovaly aktivní diskuse mezi účastníky; navíc jejich počet dovoloval, aby si mohl během sympozia popovídat každý s každým. Svou vlastní práci prezentovali účastníci prostřednictvím posterů.

10_1.jpg

Pomyslnou třešničkou na dortu se stala přednáška francouzského cestovatele a polárníka Jean-Louise Etienna, který neopakovatelným způsobem shrnul, co v minulých 30 letech dokázal (jako první člověk dosáhl severního pólu vlastními silami bez pomoci taž­ných psů). Bylo neobyčejně inspirativní sledovat tohoto sedmdesátníka, s jakou energií a zápalem vypráví o svých zkušenostech a dokonce plánuje další expedici – tentokrát s cílem zkoumat oceánské proudy kolem Antarktidy.
Organizačně bylo sympozium připraveno výborně. Pokud proto zvažujete účast na příštím ročníku FoE, rozhodně neváhejte. Lidé a témata, s nimiž se setkáte, budou jistě přínosem a obohacením profesního života. FoE je totiž tak trochu jiná konference.

PETR POŠÍK,
České vysoké učení technické v Praze


Frontiers of Engineering 2014

V říjnu 2014 se v Seatle ve Spojených státech uskuteční Symposium Frontiers of Engineering pořádané společně Evropskou asociací inženýrských akademií (Euro-CASE, www.euro-case.org) a National Academy od Engineering Spojených států (NAE, www.nae.edu), jehož realizace se ujala National Academy of Engineering. Je to již čtvrtý ročník tohoto vysoce prestižního sympozia, na němž se setkávají mladí talentovaní inženýrští pracovníci z akademické sféry i z průmyslu z Evropy a USA, aby v přednáškách a diskusních fórech diskutovali nové vývojové trendy ve vybraných tématických oblastech technických věd a v inženýrských oborech na pomezí tradičních inženýrských disciplín a oborů. 

V předchozích třech ročnících tohoto sympozia uspořádaných v Cambridge v roce 2010, v Beckmanově centru NAE v Irvine v Kalifornii v roce 2011 a ve francouzském Chantilly v roce 2013 se diskuse soustředila na Bio-inspired Engineering, Augmented reality, Signal processing, Personalized Medicine, Future Cities/Sustainable Cities, The Smart Grid, Manufacturing, Nanosensors, Big Data, The Future of Transportation a Wireless Broadband. Všech tří ročníků se zúčastnili i mladí odborníci z České republiky, kteří ocenili vysokou odbornou úroveň, tvůrčí atmosféru jakož i možnost získat mnoho cenných podnětů pro další práci, další odborné kontakty a také navázat konkrétní spolupráci.

Pro letošní ročník sympozia Frontiers of Engineering v Seatle byla zvolena následující témata:

• Energy Storage Across Scales
• Protein Design for Therapeutic Applications
• Smart Homes
• Atoms to Airplanes: Designer/Engineered Aerospace Materials

Počet účastníků těchto sympozií je omezen a procházejí náročným výběrem. Výběr probíhá na základě nominací předložených jednotlivými národními inženýrskými akademiemi (v České republice Inženýrská akademie ČR). Základními předpoklady jsou kvalifikace a věk kandidáta. Kandidát musí být vynikajícím odborníkem ve svém oboru s nejméně pětiletou praxí. Do výběru mohou být zařazeni pouze kandidáti ve věku do čtyřiceti let. Organizátoři hradí ubytování po dobu sympozia.

Inženýrská akademie vyzývá zájemce o účast na sympoziu Frontires of Engineerting 2014, aby se přihlásili na sekretariátu Inženýrské akademie ČR. V přihlášce uveďte programové téma, do kterého chcete být zařazeni. K přihlášce přiložte Vaše strukturované CV a doložte svou kvalifikaci (seznam publikací). Oba dokumenty musí být předloženy v AJ. Přiložte rovněž doporučení pracoviště a vyjádření, zda Vaši účast podpoří finančně. Přihlášky zašlete na e-mailovou adresu Inženýrské akademie eacr@eacr.cz do 31. března 2014.