ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > únor  > Aktuálně

Centrum pro super-rezoluční mikroskopii

Ústav molekulární genetiky AV ČR se sídlem v areálu akademických pracovišť v pražské Krči zahájil 21. ledna 2014 ve spolupráci se společností Nikon provoz nového centra excelence pro super-rezoluční mikroskopii. Průlomová mikroskopická metoda umožňuje pozorovat především v buněčné biologii menší detaily, než tomu bylo dosud možné prostřednictvím konvenčních mikroskopických metod.

06_1.jpg
Fota: Luděk Svoboda, Akademický bulletin
Zleva: vedoucí oddělení biologie buněčného jádra v ÚMG Pavel Hozák, prezident Nikon Instruments Europe Sumio Eimori a ředitel ÚMG Václav Hořejší


Jak uvedl při zahájení provozu nového pracoviště ředitel ÚMG prof. Václav Hořejší, cílem partnerství je propojit technické znalosti světového výrobce zobrazovacích přístrojů s vědeckou expertizou badatelů v ústavu: „Věřím, že tak přispějeme k novým objevům v biomedicínských vědách – konkrétně k lepšímu pochopení principu onemocnění a případnému hledání nových léků.“ Rovněž podle prezidenta Nikon Europe Sumio Eimoria je umístění nejmodernějších mikroskopických systémů do špičkových laboratoří oboustranně výhodné – vědci získají přístup k pokročilým světelným mikroskopům, druhá strana zpětnou vazbu, jež přispěje k dalšímu vývoji přístrojové techniky.

06_2.jpg
Nový mikroskop umožní vykreslit dvakrát více detailů než dosavadní biologické mikroskopy.

Pracoviště, které využije oddělení biologie buněčného jádra vedené prof. Pavlem Hozákem, je součástí evropské sítě center excelence NIKON, přičemž v Evropě jich je pouze pět – kromě Prahy dále v Barceloně, Budapešti, Amsterdamu a Stockholmu. Přístroje, jimiž je nová laboratoř vybavena a jejichž cena na trhu dosahuje 30 milionů, získal ÚMG minimálně na rok zdarma.
Centrum je vybaveno následujícími biologickými systémy:
• Nikon N-SIM – super-rezoluční systém překonávající omezení difrakčního limitu; založen je na strukturním osvětlení. Systém je instalován na invertovaném badatelském mikroskopu Nikon Ti-E a umožňuje detailní pohled na buněčné struktury.
• Metoda Nikon N-SIM používá techniky strukturované iluminace, které snímají obrázky s dvakrát větším rozlišením ve srovnání s konvenčními optickými mikroskopy. Se zobrazovacími módy 2D, 3D a TIRF Nikon N-SIM umožňuje jasné zobrazení subbuněčné struktury s rychlostí přes jeden snímek za vteřinu.

06_3.jpg
Ilustrační foto: Archiv ÚMG AV ČR
Objemové zobrazení embrya obarveného 2 barvami.

• Badatelský mikroskop Nikon AZ100, k němuž lze připojit konfokální systém Nikon C2+, představuje unikátní systém umožňující konfokální zobrazení velkých objektů v jednom zorném poli a jedním sejmutím. Badatelský invertovaný mikroskop Nikon Ti-E je vybaven systémem Perfect Focus pro přesné doostřování; v průběhu času umožňuje časosběrné experimenty a lze k němu připojit konfokální sestavu Nikon C2+. Nikon Ti-E má vedoucí postavení na trhu motorizovaných vzpřímených mikroskopů. Vyvinut byl jako flexibilní a stabilní platforma pro všechny moderní aplikace zobrazování živých buněk. Propojuje unikátní optický systém Nikon CFI60, Ti-E s prvotřídním optickým výkonem a rozšiřitelným nekonečným prostorem, který umožňuje kombinovat mnoho technik na jednom mikroskopu včetně všech typů konfokálních nástavců. Uživateli vysoce hodnocený Perfect Focus System (PFS) představuje prověřenou technologii 3. generace, výlučnou pro Nikon Ti-E. PFS byl navržen způsobem, aby neustále udržoval zaostření tím, že kompenzuje mechanické změny způsobené například kolísáním teploty. Umožňuje zachytit časosběrné pokusy po dobu 24 hodin a déle.
• Badatelský vzpřímený mikroskop Nikon Ni-E, k němuž lze připojit konfokální systém Nikon C2+.
• Konfokální systém Nikon C2+.
Jednotlivé systémy jsou vybaveny nejnovějšími technologiemi, k nimž budou mít přístup vědci z nejrůz­nějších oborů a které se využijí rovněž při vzdělávání doktorandů v pokročilé světelné mikroskopii. Lze se tak oprávněně domnívat, že Centrum excelence Nikon přispěje k dalšímu rozvoji mikroskopického výzkumu v České republice.

LUDĚK SVOBODA