ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > únor  > Z Bruselu

Řecké předsednictví

V centru pozornosti potřeby občanů

Řecko se k 1. lednu 2014 již popáté od roku 1981, kdy přistoupilo k tehdejšímu Evropskému hospodářskému společenství, ujalo předsednictví v Radě Evropské unie. Předsednictví se ponese v duchu úsporných opatření v návaznosti na recesi, ve které se tento středomořský stát již šest let nachází. Náklady nemají překročit 50 milionů eur, což mj. znamená, že se využijí pouze stávající lidské zdroje, nebudou se rozdávat propagační předměty s logem předsednictví ani hradit ubytování ministrům na neformálních zasedáních v zemi. Při přípravách muselo Řecko zohlednit, že se v květnu 2014 uskuteční volby do Evropského parlamentu, a tudíž bude legislativní proces na několik měsíců pozastaven.

15_1.jpg

Rámec obecných priorit řeckého předsednictví tvoří podpora politik a akcí k nastartování růstu, snižování nezaměstnanosti, podpora hospodářské a sociální soudržnosti, strukturální reformy, prohlubování integrace, dokončení Evropské měnové unie a rovněž vnější vztahy včetně rozšiřování Evropské unie. Jednotlivé aktivity se mají návazně realizovat ve čtyřech hlavních oblastech: Růst, pracovní místa a soudržnost; Další integrace EU a eurozóny; Migrace, hranice, mobilita; Námořní politika.
V oblasti výzkumu a inovací představuje prioritu úspěšná implementace nového rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 (2014–2020), který do sebe integroval i Evropský inovační a technologický institut (EIT) a má usnadnit dosažení rovnováhy mezi členskými státy v oblasti produktivity, konkurenceschopnosti a hospodářského rozvoje. Je třeba podotknout, že největší podíl na dokončení legislativního schvalování H2020 mělo předcházející litevské předsednictví. Oficiální zahajovací akce k novému rámcovému programu se uskutečnila 10. ledna 2014 v Aténách, na níž zástupci Evropské komise představili synergie mezi ním a strukturálními fondy a dále především oblast ICT, přístup malých a středních podniků k finančním prostředkům a úlohu a význam chytrých specializací pro regionální rozvoj a soudržnost.
Řecké předsednictví se v oblasti výzkumu, vývoje a inovací dále zaměří na problematiku mezinárodních vědeckotechnických dohod, další postup v Evropském výzkumném prostoru, dokončení Inovativního investičního balíčku, který zahrnuje partnerství veřejného a soukromého sektoru podle čl. 187 Smlouvy o EU (bioprůmysl, elektronika, palivové články a vodík, aeronautika, inovativní léčiva a řízení letového provozu) a partnerství mezi veřejnými sektory podle čl. 185 Smlouvy (Eurostars, metrologie, aktivní a asistované žití, klinické pokusy). Významným tématem bude i Akční plán spolupráce mezi EU a balkánskými zeměmi v oblasti vědy a techniky, který byl schválen za předchozího řeckého předsednictví v červnu 2003.
V oblasti výzkumu vesmíru připadne Řecku projednávání návrhu programu Copernicus (předchozí GMES Globální monitorování pro životní prostředí a bezpečnost) a Programu na podporu pozorování a sledování vesmíru. Zahájena bude rovněž politická diskuse mezi EU a Evropskou kosmickou agenturou.
Za oblast výzkumu odpovídá na řeckém Ministerstvu školství a náboženství generální tajemník pro výzkum a technologie Christos Vasilakos. Podrobné informace o řeckém předsednictví naleznete na http://www.gr2014.eu/.
Vybrané konference v oblasti VaVaI: 10.–13. března 2014 – Inovace a konkurenceschopnost evropského potravinářského sektoru; 17.–21. března 2014 – Budoucí internet; 2.–4. dubna 2014 – Mezinárodní konference k výzkumným infrastrukturám; 9.–11. dubna 2014 – Průmyslové technologie; 28.–29. dubna 2014 – Přístup k financím pro výzkum, inovace a růst; 12.–13. května 2014 –Copernicus; 29.–30. května 2014 – Mezinárodní spolupráce se sousedními zeměmi a Černomořským regionem; 12.–13. června 2014 – Týden inovativních regionů v Evropě.

ANNA VOSEČKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR