ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > únor  > Obálka

Centrum biomedicinálních polymerů

01_1.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Otevření nového inovačního centra zahájil ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR František Rypáček.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR otevřel 29. ledna 2014 Centrum biomedicinálních polymerů (CBMP). Pracoviště, pro nějž byly zadaptovány již existující laboratorní prostory, se podle hlavního koordinátora CBMP dr. Petra Štěpánka zaměří na metodické přístupy, které jsou klíčové pro cílený biomateriálový výzkum a pomáhají překonat bariéru mezi úrovní poznatků dosahovaných chemickým a inženýrským výzkumem a úrovní nezbytnou pro aplikaci biomateriálů v biologii či lékařství. Centrum sestávající ze tří laboratoří (BioLAB, RadioLAB, MorfoLAB) nabídne i kvalifikovanou spolupráci v oblastech testování a evaluace nových polymerních materiálů, které lze využít v medicíně a jiných odvětvích, v oblasti radioznačení nízkomolekulárních a makromolekulárních látek i v dalších oborech. Projekt vybudování centra byl realizován soustředěním současných kapacit ÚMCH s biomakromolekulárním zaměřením a doplněním jejich experimentálních možností o technické vybavení a přístroje, které jsou určeny ke studiu vlastností a interakcí polymerních biomateriálů v biologickém prostředí. Jeho vznik podpořil Evropský fond pro regionální rozvoj prostřednictvím OP Praha – Konkurenceschopnost.
lsd

01_1.jpg
Hlavní koordinátor Centra bio-medicinálních polymerů Petr Štepánek

01_1.jpg

01_1.jpg

01_1.jpg

01_1.jpg