ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > únor  > Věda a výzkum

Základy evropského práva

Ústav státu a práva AV ČR založil na počátku roku 2013 mezinárodní výzkumnou jednotku Centre for Law and Public Affairs (CeLAPA), která zprostředkovává výměnu poznatků mezi českou a evropskou komunitou právníků a sociálních vědců. Zaměřuje se na interdisciplinární přístup k právní vědě.

Ředitelem CeLAPA byl jmenován nositel Fellowshipu J. E. Purkyně prof. George Pavlakos. Jeden z nástrojů pro naplňování cílů CeLAPA představuje formát Hans Kelsen Annual Lecture, který slouží ­jako platforma pro vystoupení špičkových evropských vědců. V jejím rámci se 16. prosince 2013 v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě představil prof. Mattias Kumm – odborník v oblasti evropského práva.
Prof. Kumm, který působí jako Inge Rennert Professor of Law na New York University School of Law a Research Professor Rule of Law in the Age of Globalization při berlínském WZB Rule of Law Center, jehož je zároveň i výkonným ředitelem, přednesl referát Základy evropského práva a ústavní hodnoty evropských států. Nejen kvůli velkému zájmu posluchačů se přednáška konala v sídle Akademie věd, což umocnilo význam vystoupení pro českou právní vědu stejně jako roli, kterou AV ČR sehrává ve výzkumu sociálních věd.

09_1.jpg
Foto: Luděk Svoboda, Akademický bulletin
Odborník v oblasti evropského práva Mattias Kumm


Prof. Kumm se zabýval otázkou, jak by vnitrostátní ústavní soudy měly řešit spory mezi vnitrostátními ústavami a požadavky práva Evropské unie. Na pozadí analýzy judikatury některých z nejvyšších evropských soudů v kauzách, které se věnují otázkám ústavního konfliktu, si kladl zejména následující otázky: Do jaké míry je při zvažování konfliktů toho typu v Evropě prostor pro právní pluralismus? V jakém rozsahu by měl stát, včetně jeho ústavního soudu, přijmout evropskou právní disciplínu? Považujeme-li lidská práva, demokracii a principy právního státu za základní evropské hodnoty, jakou úlohu při takovém zvažování sehrávají národní identita, státnost a suverenita? Přednášku následně doprovodila diskuse, do níž se zapojili rovněž hosté ze Slovenska, Maďarska a Belgie.

PETR AGHA,
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.