ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > únor  > Ocenění

Babuškova cena 2013

Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků udělily již podvacáté ceny a uznání za nejlepší práce z oboru počítačové mechaniky a výpočtové matematiky. Cenu pro studenty a mladé vědecké pracovníky, jež je spojena s finanční odměnou, založil v roce 1994 významný český matematik prof. Ivo Babuška, který od roku 1968 působí v USA, aktuálně v Institute for Computational Engineering and Sciences na Texaské univerzitě v Austinu.

Cenu profesora Ivo Babušky za rok 2013 získala RNDr. Ivana Šebestová, Ph.D., z Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze za doktorskou disertační práci A posteriori error estimates for numerical solution of convection-diffusion problems. Druhé místo přisoudila komise Mgr. Ing. Jaroslavu Vondřejcovi, Ph.D., za disertaci FFT-based method for homogenization of periodic media: Theory and applications obhájenou na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Třetí místo obsadil Ing. Pavel Strachota, Ph.D., z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze s doktorskou disertací Analysis and application of numerical methods for solving nonlinear reaction-diffusion equations.
V kategorii diplomových prací byla udělena čestná uznání. Rozhodnutím hodnotitelské komise získal první místo Ing. Martin Isoz z Fakulty chemické technologie VŠCHT v Praze. Jako druhá se umístila Mgr. Monika Balázsová z Matematicko-fyzikální fakulty UK, třetí místo obsadil s bakalářskou prací Bc. Karel Mikeš z Fakulty stavební ČVUT.

KAREL SEGETH,
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.