ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > únor  > Ocenění

Medaile Bernarda Bolzana

Renomovaný odborník v oblasti výpočetních metod a numerické lineární algebry prof. Zdeněk Strakoš převzal 21. ledna 2014 v pražské Lannově vile čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách.

 
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin 
Zdeněk Strakoš přebírá medaili z rukou předsedy AV ČR Jiřího Drahoše.

Prof. Strakoš pracuje od osmdesátých let 20. století v Ústavu informatiky AV ČR. Na základě pozvání strávil tři roky na Emory University v Atlantě, kde je dosud veden jako Adjunct Professor. Působí na Katedře numerické matematiky MFF UK a je zástupcem ředitele Nečasova centra pro matematické modelování. Jeho pedagogická dráha je spjata i s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT a Technickou univerzitou v Liberci.
 

zdenek_strakos_01.jpg 
Slavnostního odpoledne se zúčastnili kolegové i přátelé oceněného. Zleva: Josef Málek, Ivo Marek, Ladislav Lukšan, Miro Rozložník, Petr Tichý, Tomáš Gergelits, Jennifer Scott, Miroslav Tůma. 

Vědecká činnost prof. Strakoše především v oblasti krylovovských metod (podle výsledků anket z přelomu tisíciletí patří mezi deset nejvýznamnějších algoritmických myšlenek 20. století) si ve světě získala respekt a uznání. Výsledky, jichž dosáhl, ovlivňují aplikace a řešení mnoha strategických úloh. Společně s Jörgem Liesenem (TU Berlin) je autorem monografie Krylov Subspace Methods, Principles and Analysis (Oxford University Press, 2013), jež se kvůli výjimečnému vidění věcí v širších souvislostech zajisté stane jedním ze základních zdrojů dané vědecké komunity.
 

zdenek_strakos_01.jpg 
Setkání se neslo v přátelské atmosféře; místo laudatia promluvili o oceněném jeho blízcí kolegové – na snímku Jaroslav Nešetřil.

Význam vědecké práce prof. Strakoše a jeho mezinárodní postavení lze doložit kvalitou a počtem jeho dalších publikací, oceněním (SIAG/LA cenou vědecké společnosti Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) – získal ji v roce 1994 společně s Anne Greenbaum – patrně nejvýznamnější ocenění v oboru se uděluje jednou za tři roky za vybranou časopiseckou publikaci), ohlasy (několik stovek citací včetně desítek citací v základních učebních textech), množstvím zvaných plenárních přednášek na konferencích a sympoziích (Householderovo sympozium; Latsis Symposium; GAMM Annual Conference; ILAS Conference; IASC), pozvánkami k pobytu v zahraničí i spoluprací s legendami oboru výpočetních metod (např. s Genem Golubem, Stanford University; Åke Bjorckem, Linkoping University; Chrisem Paigem, McGill University; Anne Greenbaum, University of Washington, Seattle). Význam činnosti prof. Strakoše spočívá nejen v badatelské práci, ale i v budování, organizování vědeckého života. V devadesátých letech 20. století navázal na tradice české výpočetní matematiky, vytvořil vlastní vědecký tým (v roce 2006 obdržel Cenu AV ČR) a začal s kolegy systematicky zřizovat vědeckou školu numerické lineární algebry. Při působení na Emory University v Atlantě založil vlivnou a dodnes existující skupinu výpočetní matematiky. Aktuálně v rámci Nečasova centra usiluje o vybudování významné vědecké skupiny v oblastech teoretické i aplikované výpočtové matematiky a informatiky s cílem překonat rozdrobenost českých vědeckých a pedagogických kapacit v těchto oborech. Významně se podílel na pořádání mezinárodních konferencí i akcí na národní úrovni. Je členem stálého Householderova výboru, což lze považovat za význačné ocenění jeho zásluh.
 

  zdenek_strakos_05.jpg 
Zdeněk Strakoš je charismatický a systematický pedagog s mimořádným přehledem a lidským přístupem – dokáže nejen výborně vysvětlovat látku a motivovat studenty, ale také vidět věci z pohledů různých matematických disciplín, v kontextu historickém a filozofickém. Vědeckým i filozofickým přístupem výrazně ovlivnil vedle bývalých doktorandů i další studenty a osobnosti u nás či v zahraničí. V období 2008–2012 byl členem Akreditační komise ČR a předsedou její pracovní skupiny pro matematiku a informatiku.


lsd