ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > únor  > Obálka

Lidé v mé paměti

03_1.jpg
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Zleva: autor publikace Karel Pacner a historik, diplomat a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý

„Potkal jsem v životě spoustu báječných lidí. S mnohými jsem sdílel život v zadrátované republice. Někteří z nich se po devětaosmdesátém odvážně pustili do nezměrného úsilí, jakým je budování demokratického státu, a na téhle práci vyrostli,“ píše úvodem své nejnovější knihy Lidé v mé paměti Karel Pacner. Publikaci, v níž respektovaný znalec vesmírné techniky i českých a československých historických událostí vzpomenul osudy 25 osobností veřejného života, uvedl do čtenářského života historik a diplomat dr. Jaroslav Šedivý.

03_1.jpg
Karel Pacner je dlouholetým členem Redakční rady Akademického bulletinu

Dlouholetý přítel Karla Pacnera při křtu 30. ledna 2014 v Literární kavárně knihkupectví Academia na Václavském náměstí v Praze uvedl, že obdivuje tematickou šíři jeho knih a nezdolnou pisatelskou píli: „Jeho poslední kniha je vlastně orální historií – nebo jak říkám raději: historií v ústním podání. Nejde však pouze o soubor rozhovorů, nýbrž paměti osobností interpretované Karlem Pacnerem, který vniká do jejich životů a úsporným způsobem je zasazuje do společenského kontextu a dopisuje současnou historii.“

03_1.jpg
Křtu se zúčastnili také někdejší předsedové AV ČR Rudolf Zahradník a Václav Pačes.

S výjimečnými osobnostmi, jež jsou v knize zahrnuty, se Karel Pacner seznámil během své dlouholeté novinářské praxe – patří mezi ně i někdejší předsedové Akademie věd prof. Rudolf Zahradník a prof. Václav Pačes (na snímku dole), kteří se křtu knihy Lidé v mé paměti rovněž ­zúčastnili.

lsd