ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > únor  > Obálka

ETNOFOLK – portál do nadčasového světa

02_1.jpg
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

V příjemné podvečerní atmosféře, kterou umocnilo vystoupení cimbálové muziky Bécallica, se 13. ledna 2014 v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze uskutečnila vernisáž stejnojmenné výstavy. Ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR ji připravil Etnologický ústav AV ČR. Expozice prostřednictvím fotografií seznamuje s artefakty lidové kultury z České republiky, Slovenska, Maďarska a Slovinska – tj. ze zemí participujících od roku 2011 na mezi­národním projektu ETNOFOLK (podrobněji v AB 12/2011), jehož vyústěním je webový portál http://www.etnofolk.eu/cs. Snímky členěné do sekcí podle tradičního dělení lidové kultury (lidový kroj, lidová architektura, tradiční řemesla, lidové umění…), jakož i ukázka ženského lidového kroje či flétny z Valašska ve vitrínách umožnily nahlédnout do bohatství lidových tradic nejen České republiky, ale i dalších zemí bývalého Rakouska-Uherska.

02_1.jpg

Cílem webového portálu ETNOFOLK je nejen hlouběji poznat tradice lidové kultury, ale rovněž poskytnout co nejvíce informací laické veřejnosti. Záměrně se zaměřuje na turistiku a turistický ruch, protože informace, které o tradiční lidové kultuře a jejím využití soustřeďuje, patří mezi vyhledávané údaje při plánování rodinných i individuálních dovolených a rekreací. Propojením údajů o aktuálních akcích, památkách lidové architektury či tradičních krajových pokrmech se uživateli zpřístupňuje nová dimenze informací, které vznikly na základě odborného výzkumu.

02_1.jpg

Jak při vernisáži zdůraznil dr. Jaroslav Otčenášek z oddělení historické etnologie EÚ AV ČR, ve třetí vědní oblasti (humanitní a společenské vědy) jde prozatím o největší projekt, jaký Akademie věd dosud realizovala. Garantem projektu, jehož roz­počet přesahuje 35 milionů korun, je Central Europe Programme.
lsd

02_1.jpg

02_1.jpg