Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > leden  > Věda a výzkum

Umění v neklidné době

Ústav dějin umění AV ČR ve spolupráci s Rakouskou akademií věd uspořádal ve dnech 12.–14. listopadu 2013 mezinárodní workshop Umění v neklidné době. Česká knižní malba před Gutenbergem (Art in an Unsettled Time. Bohemian Book Painting before Gutenberg (ca. 1380–1450) věnovaný české knižní malbě konce 14. a první poloviny 15. století.

19_1.jpg
Foto: Archiv ÚDU AV ČR
Maria Theisen (Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien)


Akce se uskutečnila v rámci projektu katalogizace iluminovaných rukopisů Rakouské národní knihovny (Mitteleuropäische Schullen VII. (ca. 1400–1450) vedeného Marií Theisen, na němž se z české strany podílela Milada Studničková z ÚDU. Projekt představily autorky v úvodu třídenního jednání, které se konalo v Akademickém konferenčním centru v Husově ulici 4 v Praze na Starém Městě.
Jednotlivé referáty sledovaly proměny slohu a ikonografie iluminovaných rukopisů v průběhu bouřlivých let; velká pozornost byla věnována astrologickým rukopisům a rukopisu o vojenských technikách Bellifortis, který Regina Cermann (Vídeň) nově interpretovala jako Wunderbuch – knihu kuriozit. Vedle badatelů z Čech a Moravy vystoupili mnozí význační zahraniční odborníci, především kolegové z Rakouska, ale též z Itálie a Polska. Zastoupena byla i mladá generace historiků umění, jejichž vystoupení naznačovala ­nové perspektivy bádání. Inspirativní atmosféru podpořily diskuse navazující na každý příspěvek. Program s abstrakty přednášek je zveřejněn na http://www.udu.cas.cz/en/. Referáty budou publikovány ve sborníku vydaném v ústavním nakladatelství Artefactum; zařazeny budou rovněž příspěvky Barbary Drake Boehm z New Yorku, Roberta Suckaleho a Gude Suckale-Redlefsen z Berlína, kteří se jednání nemohli zúčastnit.

19_2.jpg
Výstava Umění v neklidné době. Česká knižní malba před Gutenbergem; Window Gallery Ústavu dějin umění AV ČR – na snímku faksimile Bible Václava IV.

Pozvánkou na workshop bylo zahájení stejnojmenné výstavy 6. prosince 2013 ve Window Gallery ÚDU, která představila dva skvostně iluminované rukopisy, Bibli Václava IV. a Zlatou bulu, veřejnosti známé svými záhadnými vyobrazeními točenice s ledňáčkem, spoutaného krále a vnadných lazebnic na okrajích stránek. Expozice realizovaná díky laskavosti rakouského nakladatelství Adeva, jež zapůjčilo faksimile rukopisů, nově interpretovala význam těchto motivů, které neobvyklým způsobem vizualizují ideu moudrého panovníka.

MILADA STUDNIČKOVÁ,
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.