Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 11. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada dne 3. prosince 2013:
Schválila

 •  osnovu výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2013 a harmonogram její přípravy,
 •  přidělení finančních prostředků pro mzdovou podporu post-doktorandů,
 •  Pravidla pro udělování Fellowship J. E. Purkyně pro význačné perspektivní vědecké pracovníky,
 •  Statut Rady pro nákladné přístroje AV ČR,
 •  orientační program činnosti AR AV ČR na I. pololetí 2014.

Souhlasila

 •  aby AV ČR požádala o členství v organizaci Science Europe,
 •  s rozdělením dotací na podporu publikování formou Open Access.

Jmenovala

 •  prof. Ing. Josefa Lazara, Dr., předsedou Dozorčí rady Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2014 na pětileté funkční období, tj. do 31. prosince 2018,
 •  prof. Mgr. Tomáše Krumla, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2014 na pětileté funkční období, tj. do 31. prosince 2018,
 •  prof. RNDr. Bohdana Maslowskiho, DrSc., členem Dozorčí rady Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., s účinností od 4. prosince 2013 na pětileté funkční období, tj. do 3. prosince 2018,
 •  prof. RNDr. Bedřicha Velického, CSc., členem Dozorčí rady Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 4. prosince 2013 na pětileté funkční období, tj. do 3. prosince 2018.

Vzala na vědomí

 •  návrh opatření vedoucích k větší atraktivitě titulu DSc.,
 •  stanoviska místopředsedů AV ČR ke kontrole plnění Programu výzkumné činnosti za léta 2012–2013.