ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > leden  > Věda a výzkum

Konference k neurodegenerativním chorobám

Když se mezinárodní organizační výbor rozhodoval, kde uspořádá konferenci The 2nd Large Animal Models of Neurodegenerative Diseases, nikdo nepochyboval, že se chce vrátit na místo konference první – zámek Liblice. Vysoký standard služeb v Konferenčním centru AV ČR a prostředí zámku, které tvoří jedinečný rámec jak pro vědecká jednání, tak osobní setkání, představují pro naši vědeckou komunitu jedinečnou devizu.

18_1.jpg
Fota: Archiv ÚŽFG AV ČR
S úvodní přednáškou vystoupilvedoucí vědeckého programu CDHI Foundation David Howland.


Pod záštitou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše se ve dnech 17. až 20. listopadu 2013 konalo druhé setkání vědců, kteří se věnují studiu Huntingtonovy choroby na modelech prasat, ovcí a opic. Hlavními organizátory byly americká nadace CHDI Foundation a Centrum PIGMOD, které je součástí Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově. Jednání sestávalo ze šesti sekcí; začínaly metodicky náročnými, teoretickými studiemi a gradovaly paletou metodik, jež umožňují testovat na biomedicínských modelech jak nové farmakologické, tak molekulárně biologické přístupy k budoucímu účinnému a bezpečnému léčení Huntingtonovy choroby.
Podnětný a důležitý program byl stanoven na 20. listopadu, kdy se účastníci konference rozdělili. V Liblicích zůstalo vědecké mládí – doktorandi a mladí vědečtí pracovníci. V otevřené sekci, kterou si sami řídili, se jejich diskuse soustředila především na vytipování „horkých témat“ pro spolupráci napříč modely Huntingtonovy choroby. Užitečné metodické rozpravy budou nepochybně pokračovat výměnou e-mailů mezi Novým Zélandem, Austrálií, Amerikou a Evropou.

18_2.jpg
Vědecké mládí diskutuje o efektivní spolupráci v oblasti neuro-degenerativních onemocnění v Knížecím salonku zámku Liblice.

V ÚŽFG v Liběchově se sešli zástupci CHDI Foundation včetně jejího prezidenta Robi Blumensteina s deseti vědci, aby prodiskutovali založení nové pracovní skupiny Working group for large animal models of Huntington‘s disease. Při této příležitosti se hosté také seznámili s chovem transgenních miniprasat a s klíčovými metodikami, které tvoří základ pro vědeckou práci v Centru PIGMOD.
Druhé setkání vědců v oblasti neurodegenerativních chorob nepochybně přispělo k začlenění českých týmů, akademických i univerzitních, do proudu světové vědy. Příjemné prostředí zámku Liblice a vskutku profesionální personál – to vše vědce z celého světa vedlo k přesvědčení, že i třetí setkání by se mělo uskutečnit opět na místě, které přeje vědeckému pokroku.

JAN MOTLÍK,
ředitel Centra PIGMOD,
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.