ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > leden  > Obálka

Ceny Milady Paulové a Františka Běhounka

Nositelkou Ceny Milady Paulové, jež byla v letošním roce udělena v oblasti experimentální a klinické farmakologie a toxikologie, se stala prof. Alexandra Šulcová ze Středoevropského technologického institutu CEITEC při Masarykově univerzitě. Ocenění, které pátým rokem vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, převzala 5. prosince 2013 v sále Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

03_1.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Alexandra Šulcová přebírá cenu od ministra školství, mládeže a tělovýchovy Dalibora Štyse.

Ve zdejších prostorách předal téhož dne ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys i Cenu Františka Běhounka za rok 2013, kterou obdržel prof. Jiří Bártek z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a z Ústavu molekulární genetiky AV ČR za šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji, konkrétně v oblasti molekulární genetiky a nádorových onemocnění.

03_1.jpg
Nositel Ceny Františka Běhounka Jiří Bártek (uprostřed) s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Daliborem Štysem (vpravo) a jeho náměstkem Tomášem Hrudou

Prof. Alexandra Šulcová se věnuje experimentální neuropsychofarmakologii a etofarmakologii. Těžištěm jejího profesního zájmu jsou neuropsychologické účinky látek obsažených v konopí a obecně výzkum neurobiologie drogových závislostí a účinků drog na motoriku, emocionalitu a poznávání. Mezi roky 1990 a 2011 působila jako vedoucí Farmakologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, byla a je školitelkou mnoha úspěšných absolventů a absolventek postgraduálního doktorského studia lékařské farmakologie, jehož akreditaci pro Masarykovu univerzitu získala.
Prof. Jiří Bártek působí v základním biomedicínském výzkumu a zabývá se výzkumem v oblasti molekulární genetiky a nádorových onemocnění. Medicínu vystudoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde také stále působí jako vedoucí Laboratoře genomové integrity v Ústavu molekulární a translační medicíny. Současně je vedoucím výzkumného týmu v Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze a vede mezinárodní laboratoř prestižního výzkumného ústavu Danish Cancer Society v Kodani. Je dlouholetým členem European Molecular Biology Organization v Heidelbergu a zakládajícím členem European Academy of Cancer Researchers ve Velké Británii. Podle oficiálních hodnocení patří mezi 30 nejcitovanějších autorů Evropy ve dvou oblastech výzkumu – ve výzkumu nádorů a v molekulární genetice.

red