ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > prosinec  > Academia

Odborné publikace z Nakladatelství Academia

JAROSLAV MED
LITERÁRNÍ ŽIVOT VE STÍNU MNICHOVA (1938–1939)
Kniha literárního historika Jaroslava Meda se zabývá vztahy českých spisovatelů a publicistů ke společenskopolitické realitě po přijetí mnichovské dohody. Na základě hloubkové analýzy dobového literárního života odkrývá kořeny řady problémů, které v době „národní katastrofy“ vystoupily do popředí.

27_1.jpg

VLADIMÍR VONDREJS
Otazníky kolem genového
inženýrství
Genové inženýrství přináší řadu otázek, vyvolává řadu obav i nadějí, dělí veřejnost na tábory příznivců a odpůrců. Ta by měla být s tímto problémem všestranně, srozumitelně a co nejobjektivněji informována. Jen tak se může smysluplně rozhodnout, zda jej bude akceptovat či nikoli.

27_2.jpg

JAN BALEKA
VÝTVARNÉ UMĚNÍ
Výkladový slovník
Unikátní encyklopedický slovník zaznamenává vývoj světového malířství, sochařství a grafiky od pravěku až po současnost, důraz klade na souvislosti s uměním českým. Ocení jej nejen teoretici, výtvarníci a studenti, ale zejména také všichni laičtí obdivovatelé a milovníci uměleckých děl.

27_3.jpg

JAN MACEK A KOL.
BLANOKŘÍDLÍ ČESKÉ REPUBLIKY I.
Žahadloví
Blanokřídlí představují druhově nejpočetnější skupinu hmyzu, ne-li suchozemských živočichů vůbec. Jejich přítomnost nebo nepřítomnost má často rozhodující vliv na stabilitu a dynamiku ekosystému, přesto tato skupina hmyzu zůstává stále ve stínu atraktivnějších skupin hmyzu, jako jsou brouci a motýli.

27_4.jpg


NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V LISTOPADU 2010
 

 • 1. Štěpánková, J. a kol.– Květena České republiky 8 (vydáno s podporou AV ČR)
 • 2. Haman, A., Kopáč, R. (eds.) – Mácha redivivus
 • 3. Hilský, M. – Shakespeare a jeviště svět
 • 4. Prokop, D. – Kniha o Máchově Máji
 • 5. Friedman, T. L. – Horký, zploštělý a přelidněný

Tituly ostatních nakladatelů:

 • 1. Townsend, C., Begon, M. – Základy ekologie, Univerzita Palackého
 • 2. Kosatík, P. – České snění, Torst
 • 3. Schulz, Ch. N. – Genius loci – Krajina, místo, architektura, Dokořán
 • 4. Kovařík, P. – Národní soud nad zrádcem Karlem Sabinou, Modrý stůl
 • 5. Sláma, P. – Tanu Rabanan – Antologie rabínské literatury, Vyšehrad

Knihkupcův tip:

 • Jung, C. G. – Červená kniha, Portál

ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1