ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > prosinec  > Obálka

Česká hlava

01_1.jpg
Foto: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Projekt na podporu vědecké a technické inteligence Česká hlava již podeváté rozděloval ceny úspěšným osobnostem české vědy. Národní cenu vlády Česká hlava převzal 14. listopadu 2010 od premiéra Petra Nečase prof. Jan Svoboda z ÚMG AV ČR (na snímku), který se zasloužil o objasnění životního cyklu retrovirů a objev reverzní transkripce. Za tyto objevy byla udělena Nobelova cena a laureáti uváděli prof. Svobodu jako osobnost, která měla tuto cenu také sdílet. Vzhledem k situaci v komunistickém Československu to ale nebylo možné. Jedná se o vědce nejvyšší mezinárodní třídy, jehož přínosy jsou dalekosáhle využívány v medicíně.
Cenu Patria za mimořádné výsledky v oblasti chemie získal prof. František Tureček, který působí v USA. Profesoři Vladimír Mařík a Michal Pěchouček z ČVUT si odnesli cenu Invence za výzkum aplikací multiagentních technologií a jejich přenos do průmyslové praxe. Česká hlava pamatovala i na mladé vědce cenami Doctorandus a Gaudeamus. Laureátem první se stal Mgr. Jaromír Chalupský z ČVUT a FZÚ AV ČR za výzkum rentgenových laserů, druhou získala Mgr. Markéta Růčková z FLÚ UK za zpracování objevu úředních písemností biskupa Jednoty bratrské Matouše Konečného (1572–1622). Cenu Industrie MPO ČR pro inovační firmu získala společnost Lasak, s. r. o., za vývoj a výrobu zubních implantátů, které tělo nevnímá jako cizí předměty, čímž se výrazně urychluje hojení po operaci. Cenu za mimořádný přínos k popularizaci vědy mezi studenty získala dr. Květa Stejskalová z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Kromě toho, že propaguje činnost svého ústavu, se systematicky věnuje vzdělávání a popularizaci vědy.
lsd