ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > prosinec  > Knihy

Knihovna Akademie věd a Megabooks

V Oválné studovně Knihovny Akademie věd ČR byl 20. října 2010 zahájen 10. ročník prodejní výstavy zahraničních vědeckých a odborných publikací, které do České republiky dováží firma Megabooks, jedna ze společností, s nimiž KNAV již deset let spolupracuje. Na každoroční týdenní výstavě podává pracovník Megabooks informace a vyřizuje objednávky s výstavní slevou 10 % na vybrané knihy.

25_1.jpg
Foto: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Cílem akvizice Knihovny AV ČR v oblasti nákupu zahraničních publikací (zhruba do 32 oborů) je doplňování fondu o nejnovější a nejvýznamnější publikace vydávané renomovanými nakladateli, jakými jsou např. Elsevier Science, Springer, Wiley Blackwell, Routledge, Oxford University Press, Sage Publications, Cambridge University Press, A & C Black Publisher, Taylor & Francis Ltd., Brill, McGraw-Hill Higher Education, Allyn & Bacon a další.

Výběr publikací vychází z nabídek nakladatelských katalogů, ze sledování nákupů ústavů AV ČR (souborný katalog AV ČR), z publikací citovaných v disertačních pracích, zejména doktorů věd AV ČR, z publikací doporučovaných katedrami českých univerzit a vysokých škol a návrhů uživatelů KNAV. Důležitým úkolem je získávání publikací laureátů Nobelových cen a všech publikací pracovníků ústavů AV ČR, především těch, kteří jsou uvedeni v databázi ASEP.

Vědecké a odborné publikace nakupuje KNAV prostřednictvím firmy Megabooks průběžně. Velmi dobře a na vysoké odborné úrovni se uskutečňuje nákup pro výzkumnou práci Knihovědného oddělení KNAV a všech badatelů, kteří se tímto oborem zabývají. V roce 2010 byl fond KNAV např. také obohacen o publikace The Sorting Society: The Ethics of Genetic Screening and Therapy (2008), Genetic Resources, Traditional Knowledge and the Law: Solutions for Access and Benefit Sharing (2009), Justice in Genetics: Intellectual Property and Human Rights from a Cosmopolitan Liberal (2010), Ethical Issues of Human Genetic Databases: A Challenge to Classical Health Research Ethics? (Medical Law and Ethics) (2010), Genetic Suspects: Global Governance of Forensic DNA Profiling and Databasing (2010). Ty se zabývají mezinárodní diskusí o politických, právních a etických otázkách týkajících se ochrany a využívání genetických dat, analýzou překážek souladu právních předpisů a globální distributivní spravedlnosti v oblasti zdraví, vztahy mezi duševním vlastnictvím a mezinárodními lidskými právy, morálními a etickými otázkami souvisejícími s genetickým testováním v současné společnosti apod.

Výběr publikací na každou podzimní prodejní výstavu, která se vždy zaměřuje na určitý obor nebo oblast důležitou pro více oborů, se koná ve spolupráci s odbornými pracovníky Megabooks. V minulých letech to byly např. sociologie, politologie, historie a etnografie, ekonomie, právo, genetika, nanotechnologie, Evropská unie, biotechnologie, jazykové publikace potřebné k získání certifikátů vyžadovaných ke studiu v zahraničí apod. Každoročně jsou na výstavě k vidění učebnice, atlasy a novinky z oboru medicína, biologie, životní prostředí, genetika a teorie vědy, které v KNAV vyhledává značná část jejích uživatelů.

Letos se tématem výstavy staly mj. také zobrazovací metody v přírodovědných oborech. Návštěvníci mohli nahlédnout např. do publikace Pressure-Driven Microfluidics (2007) Ing. Václava Tesaře z Ústavu termomechaniky AV ČR, který je autorem 195 udělených autorských osvědčení, čtyř učebnic a více než 340 článků a příspěvků na konferencích, z toho 26 článků v časopisech s vysokým impaktofaktorem. Vědecký tým pod jeho vedením dostal za článek On the design and simulation of an airlift loop bioreactor with microbubble generation by fluidic oscillation publikovaný v časopise Food & Bioproducts Processing (2009) Moultonovu medaili za rok 2009, kterou uděluje každoročně již od roku 1929 Institut chemického inženýrství (IchemE) za nejlepší vědeckou publikaci v oboru. Výstava dále prezentovala také publikaci The Czech Republic and The European Union (2010), jež se zabývá přípravou České republiky na převzetí předsednictví EU v lednu 2009, průběhem a hodnocením její následné činnosti, otázkami týkajícími se EU, evropské integrace a debatou o evropeizaci a roli malých států v EU.

DAGMAR HARTMANOVÁ,
Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i.