ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > prosinec  > Obálka

Nové knihy

ŽIVOT A DÍLO JERONÝMA PRAŽSKÉHO
Publikace význačného českého znalce husitské doby, Františka Šmahela, je první rozsáhlou vědeckou biografií jednoho z nejvýznamnějších reprezentantů čes-kého univerzitního národa prvních dvou desetiletí 15. století. Filozof Jeroným Pražský za své názory a postoje skončil na kostnické hranici a stal se společně s Janem Husem symbolem české refor-mace a husitské revoluce.
Šmahel, F., Argo, Praha 2010. Vydání 1.

03_1.jpg

LEDOVÉ ČECHY
Ledové útvary jakožto cíl zimních vý-letů byly dosud omezeny téměř výlučně na ledopády a zamrzlé vodopády. Prů-vodce popisuje a zobrazuje zajímavosti a krásy naší přírody, které zatím z velké části pozornosti unikaly. Obsahuje množst-ví pozoruhodných fotografií české krajiny a také vysvětlivky a informace, kam za těmito divy vyrazit.
Mikuláš, R., edice Průvodce, Academia, Praha 2010. Vydání 1.

03_3.jpg

VRAŽDA V AMSTERODAMU
Smrt Thea van Gogha
a meze smířlivosti
Mladý rozhněvaný muslim zavraždil vý-střelem z pistole holandského filmového režiséra Theo van Gogha za to, že se spolu s černou imigrantkou a političkou Aján Hirsí Alíovou odvážil natočit ostrý protiislámský snímek promítnutý v nizo-zemské televizi. Vražda známého kultur-ního provokatéra z ideově-náboženských důvodů otřásla poklidným a tradičně tole-rantním Holandskem a vyvolala vlnu hně-vivých protestů po celém světě.
Buruma, I., edice 21. století, Academia, Praha 2010. Vydání 1.

03_5.jpg

KONVERZE HERMANNA ŽIDA
V polovině 12. století sepsal původem kolínský Žid, který konvertoval na křesťan-skou víru, příběh svého obrácení – Opus-culum de conversione sua. Tato „autobio-grafie“ rozděluje historiky – jedni v ní vidí pravdivé líčení života obráceného žida, jiní čirou fikci sestavenou křesťanskými kleriky. J.-C. Schmitt ukazuje, že takto je otázka položena špatně. Podle něj je text zároveň pravdivý i fiktivní a hledání jeho pravého autora taktéž nevede ke smyslu-plnému cíli.
Schmitt, J.-C., edice Historie, Academia, Praha 2010. Vydání 1.

03_2.jpg

JESKYNĚ ČESKÉ REPUBLIKY
Svět jeskyní je přitažlivou a tajuplnou oblastí, žije svým vlastním životem, nevy-chází tu slunce, nesvítí tu hvězdy, nestří-dají se roční období. Kdo chce do tohoto světa nahlédnout, určitě využije předklá-daného průvodce, který představuje všech 14 turisticky zpřístupněných jeskyní u nás. Nechybí ani 12 slovenských zpřístupně-ných jeskyní.
Zajíček, P., edice Průvodce, Academia, Praha 2010. Vydání 1.

03_4.jpg

DR. CHEMFET
Pod záštitou Učené společnosti ČR vydala VŠCHT paměti profesora Jiřího Janaty, předního analytického chemika, žijícího ve Spojených státech amerických. Dozvídáme se o jeho životních hodnotách, jeho zvídavém přístupu k výzkumu, o jeho otcovské péči o studenty i spolupracovníky.
Janata, J., Osobnosti české vědy, vyda-vatelství VŠCHT Praha, Praha 2010. Vydání 1.

03_6.jpg