ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > prosinec  > Z Bruselu

Změny v Generálním ředitelství Evropské komise pro výzkum

Koncem října 2010 schválilo kolegium komisařů velkou reorganizaci Generálního ředitelství EK pro výzkum, která vstoupí v platnost od ledna 2011. Nejprve se změní název na Generální ředitelství pro výzkum a inovace, poté vzniknou dvě nová ředitelství.

První z nich pokryje oblast Evropského výzkumného prostoru a zahrne i činnosti současného ředitelství v oblasti věd, ekonomiky a společnosti. Do portfolia druhého spadá výzkum a inovace, konkrétně inovační politika, finanční inženýrství, MSP, regionální rozměr inovací a ekonomické analýzy a indikátory.

Navíc se také sloučí ředitelství pro Euratom a energie, vznikne několik operačních skupin (task force), které budou řešit otázky, jako je integrace společenských a humanitních věd do ostatních politik či právní a institucionální dopady Lisabonské smlouvy na výzkum a inovace.

Schválená reorganizace potvrzuje, že společenské a humanitní vědy nebudou jednou z tematických priorit programu Spolupráce 8. rámcového programu, nýbrž se stanou součástí tzv. velkých výzev.

ANNA VOSEČKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR