ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Heyrovského nobelovský diplom archivní památkou

Archiv Akademie věd (Masarykův ústav a Archiv AV ČR) dosáhl prohlášení Diplomu Nobelovy ceny za chemii, uděleného Královskou švédskou akademií věd ve Stockholmu v roce 1959 Jaroslavu Heyrovskému za objev a vývoj polarografické analytické metody, za archivní kulturní památku. Oceněn byl význam archiválie jak v kontextu národních dějin, tak vzhledem k dosahu pro dějiny vědy obecně. Dosud představuje jedinou udělenou Nobelovu cenu za vědecký objev pro občana našeho státu. Pozůstalost J. Heyrovského (1890–1967) je v Archivu AV uložena od roku 1988 a od svého zpracování a zpřístupnění se hojně badatelsky využívá.

11_1.jpg
Součástí Heyrovského diplomu je grafika s křivkami polarografu, za jehož vynález český chemik cenu dostal.

Diplom se dostal na prestižní seznam čítající dosud pouhých 149 položek, kterým je v rámci českého archivnictví věnována pro jejich výjimečnou hodnotu zvláštní pozornost. Zařadil se tak mezi významné památky národního archivního dědictví, jako jsou například Pamětní zakládací listina Národního divadla v Praze, Klaudiánova mapa Čech nebo československý První zákon ze dne 28. října 1918. Rozhodnutí o archivní kulturní památce vydává nejvyšší orgán českého archivnictví, odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR. Celá procedura je dána archivním zákonem a dalšími normami; zahrnuje mj. posouzení v komisi složené z předních odborníků. Heyrovského nobelovský diplom prošel všemi úskalími řízení a za poslední rok se mu dostalo veškeré požadované nadstandardní péče.

Diplom Nobelovy ceny za chemii Jaroslava Heyrovského se stal vizitkou, která reprezentuje téměř 5000 běžných metrů archiválií, o něž Archiv AV pečuje. Souhrnné informace o tomto bohatství trvalé hodnoty tvořeném více než 600 fondy a sbírkami starších vědeckých korporací, akademických pracovišť a význačných osobností vědy poskytuje Digitální průvodce Archivu AV – fondy, sbírky a pomůcky on-line, který funguje od roku 2008. Vedle základního přehledu o souboru umožňuje uživatelsky snadno ovladatelný systém u mnoha zpracovaných fondů přímé studium archivních pomůcek. V některých případech je již možné prohlížet i digitální obrazové kopie archiválií. Po digitalizaci se součástí systému stane rovněž pomůcka k fondu J. Heyrovského a vyobrazení ­diplomu.

Archiv sdílí radost ze své v pořadí třetí archivní kulturní památky s dalšími pracovníky Akademie věd ČR. Zároveň se ke všem obrací s následujícím apelem: upozorňujte nás na osobní pozůstalosti významných představitelů pracovišť. Úřední materiály převezmeme ve standardním režimu, dokumentační fondy a sbírky v ústavech rádi zaevidujeme, ale cenné osobní fondy mohou nenávratně zmizet. Možná by mezi dokumenty, které rádi posoudíme, mohla být další archivní památka…

JAN BÍLEK,
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.