ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > prosinec  > Z Bruselu

Výzkumem a inovacemi v Evropě k "nové renesanci"?

Odborníci představili 20. října 2010 v Bruselu zprávu Výboru pro Evropský výzkumný prostor (ERAB) s názvem Realising the New Renaissance, která obsahuje doporučení, jak dosáhnout v Evropě do roku 2030 výzkumného a inovačního prostoru světové úrovně. O zřízení poradního orgánu ERAB, který sestává z 22 odborníků z akademické i průmyslové sféry, rozhodla Evropská komise v prosinci 2007.

Nová eurokomisařka pro výzkum a inovace M. Geoghegan-Quinn vyzvala členy ERAB během historicky první konference ERAB ve španělské Seville v květnu 2010, aby připravili minimálně 10 konkrétních návrhů, jak mohou výzkum a inovace přispět k řešení tzv. Grand Challenges – největších globálních problémů, s nimiž se Evropa musí vypořádat. Návrhy jsou hlavním obsahem zveřejněné zprávy ERAB.

Z 10 doporučení má být pět okamžitě realizováno, čtyři se zaměřují na aktivity ve střednědobém horizontu, jedno je určeno pro dlouhodobou činnost.

V prvním balíčku zpráva zdůrazňuje vytvoření jednotného patentu EU a Charty pro inovace, a to především z důvodu zvýšení ochrany při využívání výsledků výzkumu a správy IPR. Dále se věnuje přípravě implementace tzv. Precommercial Procurement (PCP) výzkumu, vývoje a služeb s nimi spojených. Jedná se o specifický nástroj veřejného sektoru pro stimulaci poptávky po inovacích. Následná doporučení se týkají zvýšení koncentrace financování VaV pro vybraná témata strategie Evropa 2020, vytvoření označení Evropské město/region inovací určeného ke zvýšení prestiže a zviditelnění vědy a přípravy rámcové směrnice, která by mj. umožnila vybudovat jednotný evropský trh pro výzkum.

Ve střednědobém časovém horizontu ERAB navazuje na předchozí doporučení a hovoří o plné implementaci systému PCP a koncentraci všech financí pro VaV s ohledem na budoucí 8. rámcový program. Zpráva dále obhajuje zvýšení tolerance pro rizikový základní výzkum ve všech programech VaV. Tento přístup je výhodnější pro interdisciplinární projekty nebo výzkum nových technologií a umožňuje vznik opravdu excelentních výsledků. ERAB rovněž navrhuje, aby byl založen evropský fond pro rizikový kapitál. Z dlouhodobého hlediska je Výbor velkým zastáncem financování projektů na základě výsledků výzkumu a vynaloženého rizika. Zpráva je dostupná na http://ec.europa.eu/research/erab/index_en.html.

MICHAELA VLKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR