ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > prosinec  > Z Bruselu

Evropský ombudsman pomáhá i v oblasti výzkumu

Instituce Evropského ombudsmana (EO – evropského veřejného ochránce práv – vznikla v roce 1992 Maastrichtskou smlouvou. Jejím hlavním posláním je chránit občany a organizace sídlící v EU, jež byli nějakým způsobem poškozeni jednáním orgánů Evropské unie. To se může dotýkat i oblasti výzkumu, např. rámcových programů EU.

21_1.jpg

Evropský ombudsman (EO) řeší případy, které jsou mu nahlášeny kvůli chybnému postupu institucí Evropské unie. Může i zahájit vlastní iniciativu směrem k nápravě konkrétních nešvarů (chyb) v systému. Nesprávný úřední postup, v angličtině označovaný jako „maladministration“, je takové jednání, které je v rozporu s právem, pravidly a posláním instituce. EO může zkoumat jednání institucí, kanceláří nebo agentur EU s jedinou výjimkou, kterou je Soudní dvůr EU. Stížnost mohou podat buď občané a rezidenti z členských států EU nebo firmy, asociace a ostatní organizace. Nahlásit stížnost mohou také orgány regionální správy a členské státy. Dříve, nežli někdo stížnost nahlásí, je nezbytné danou instituci na nesprávný jev upozornit, a umožnit jí tak ­nápravu.

Výzkumu se stížnosti také nevyhýbají; jako takové často míří na adresu Evropské komise, jejíž konání je vůbec nejčastěji předmětem stížností. Obvyklou stížností jsou opožděné platby ze strany Evropské komise, které mohou nepříjemně zasáhnout finanční chod instituce a realizaci projektu. Dalším evidovaným případem v oblasti výzkumných projektů je neadekvátní řešení nálezu auditu (malý nález si vyžádal rozsáhlou úpravu účetnictví). Ačkoli je řešení problému institucí EO poměrně dlouhé (v průměru trvá 11 měsíců), v mnoha případech již úředníci dosáhli požadované nápravy a pomohli jak stěžovatelům současným, tak zamezili tomuto problému do budoucna. Více informací o evropském veřejném ochránci nalez­nete na http://www.ombudsman.europa.eu/.

LUCIE VAVŘÍKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR