ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > prosinec  > Z Bruselu

Evropský atlas půdní biodiverzity

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) publikovalo vůbec první atlas mapující potenciální ohrožení půdní biodiverzity v Evropě. Atlas vydaný v souvislosti s Mezinárodním rokem biodiverzity 2010, který Organizace spojených národů vyhlásila pro letošní rok, byl představen 23. září 2010 na konferenci EK nesoucí příznačný název: Půda, klimatické změny a biodiverzita – kudy se ubíráme?.

24_1.jpg

Záměrem publikace, jež vznikla ve spolupráci Evropské komise se zástupci akademické i průmyslové sféry, je upozornit na znehodnocování míry biodiverzity v půdě a probudit zájem široké veřejnosti o ochranu tohoto významného zdroje. Atlas má sloužit všem výzkumným pracovníkům, politickým činitelům, učitelům, ale i laikům, kteří mají zájem dozvědět se více o fungování života v podzemí.

Evropský atlas půdní biodiverzity je uceleným zdrojem informací, které jsou čtenáři podávány srozumitelným a zároveň vizuálně přitažlivým způsobem. Informativní texty, fotografie a mapky ilustrují širokou rozmanitost existujících druhů půdy a také dosud objevených organismů, které v ní žijí. Mapuje též místa v Evropě vystavená potenciálnímu riziku zásadního úbytku půdní rozmanitosti. Mezi oblasti, jež jsou v současnosti nejvíce exponovány vlivům s negativním dopadem na kvalitu půdy, patří území Velké Británie, země Beneluxu a severní část Francie. Při hodnocení potenciálního ohrožení půdní biodiverzity brali odborníci v potaz jednotlivé kategorie vlivných faktorů, jako jsou například míra využívání půdy člověkem, narušování přirozeného prostředí, pří-tomnost invazivních druhů, zhutňování půdy, eroze či znečištění.

Dalším krokem navazujícím na boj proti půdní degradaci je úsilí Evropské komise o prosazení rámcové směrnice o půdě, která má zkoordinovat přístupy členských států k řešení tohoto problému.
Evropský atlas půdní biodiverzity naleznete na http://bookshop. europa.eu/.

NIKOLA FREYOVÁ,
stážistka v CZELO, Masarykova univerzita