ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Biologické centrum AV ČR pomáhá vědcům

Zajímá vás problematika využití analýzy DNA v taxonomii, evoluční biologii, ekologii a dalších oblastech? Chtěli byste vědět více o geneticky modifikovaných plodinách a jiných moderních biotechnologiích? Chcete si rozšířit znalosti v oblasti spektroskopie a dalších fyzikálních metod používaných v biologii? Pomoci vám mohou vzdělávací kurzy projektu EKOTECH, který v současné době realizuje Biologické centrum AV ČR v Českých Budějovicích.

16_2.jpg
Fota: Archiv BC AV ČR

EKOTECH (Multidisciplinární výchova odborníků pro využití biotechnologií v ekologických oborech) je tříletý vzdělávací projekt financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Především doktorandům, ale také vědeckým pracovníkům nabízí vzdělávací kurzy z oblasti biotechnologií.

Vybrat si je možné z následujících kurzů: Transgenóza rostlin a její využití; Fyzikální metody v ekologii: Fluorescence chlorofylu /in vivo/; Fyzikální metody v ekologii: Systémová analýza toků energie a látek v ekosystému; Moderní metody cirkadiánní biologie; Základní metody molekulární biologie; Pokročilé metody molekulární biologie; Molekulární analýza populací; Metody detekce rostlinných patogenů; Spektroskopie: Stabilní izotopy v biologii a ekologii; Spektroskopie: Fluorescenční a ra-dioizotopové metody v mikrobiální ekologii; Spektroskopie: Analytické metody a hmotnostní spektroskopie.

16_1.jpg
Transgenní moucha domácí jako modelový systém pro výzkum biologických hodin

Většina kurzů se koná v blocích, což přináší mnoho výhod jak pro studenty, tak pro vědecké pracovníky BC AV, kteří většinu kurzů vyučují. Po absolvování minimálně dvou kurzů získá absolvent certifikát vydaný v českém i anglickém jazyce. Vybraní absolventi kurzů mají navíc možnost zúčastnit se mezinárodní konference v rámci EU podle vlastního výběru, která jim bude částečně financována z prostředků projektu. Podmínkou spolufinancování účasti na konferenci je prezentace výsledků vlastního výzkumu.

Kvalitu kurzů ověřují každý rok dva zahraniční odborníci, kteří hodnotí jejich vybavenost z hlediska spotřebního materiálu a dostupných přístrojů, kvalitu studijních materiálů, výsledky absolventů a připravenost lektorů. Letos se toto hodnocení uskutečnilo poprvé a bylo velice kladné. Hodnotitelky z UK a Španělska ocenily celkovou koncepci projektu, výběr a profesionalitu lektorů při přípravě a průběhu kurzů a zpřístupnění přístrojového vybavení studentům, kterým se tak otvírá možnost využít velmi moderní metody ve vlastním výzkumu.

Projekt si klade za cíl vychovat odborné pracovníky, kteří budou schopni hodnotit a vyvíjet nové biotechnologie, zavádět je do výzkumu i praxe v odvětvích se vztahem k ekologii (zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, ochrana přírody atd.) a hodnotit jejich rizika.

Chcete-li se do některého z kurzů přihlásit, kontaktujte manažerku projektu Ing. Terezu Veselou ­(tereza.vesela@bc.cas.cz). Přihlášku lze najít také na webových stránkách projektu, na nichž je k dispozici více informací o jednotlivých kurzech i o projektu jako takovém – http://www.bc.cas.cz/EKOTECH/.

TEREZA VESELÁ,
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.


16_3.jpg