ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Časopis Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (PMFA) vznikl v roce 1956 a již o rok později se stal členským časopisem Jednoty československých matematiků a fyziků (od roku 1975 JČSMF a JSMF; koncem roku 1991 JČMF a JSMF). Vychází čtyřikrát ročně a sází se v systému TEX. Každé číslo má standardně 88 stran. Náklad PMFA činí v současné době cca 1350 ks, z toho přibližně 110 ks míří na Slovensko. Články redakce uveřejňuje pouze v českém nebo slovenském jazyce. Jejich název (popř. abstrakt) je uváděn i v angličtině.

20_1.jpg

V redakční radě působí kromě vedoucího redaktora také technický redaktor, výkonná redaktorka, 10 matematiků a 10 fyziků (z toho dva astronomové). V roce 2008 se časopis zařadil do seznamu tzv. neimpaktovaných recenzovaných časopisů Rady vlády pro výzkum a vývoj. Seznam všech autorů, článků, složení redakční rady a směrnice pro autory lze nalézt na adrese http://www.jcmf.cz. Články z období 1956–1970 jsou bezplatně dostupné na http://dml.cz. Ke zveřejnění na internetu se připravují i další ročníky.

Ročník PMFA 54 (2009) byl věnován Mezinárodnímu roku astronomie 2009 (viz také AB 2/2010). Uveřejnili jsme články o černých dírách, gravitačních vlnách, helioastronomii, připomněli jsme 400. výročí konstrukce prvního astronomického dalekohledu aj. Speciální číslo 4/2009 mělo 112 stran, zvýšený náklad 1800 ks a bylo věnováno výhradně 600. výročí vzniku pražského orloje.

Hlavním cílem PMFA je přiblížit populární formou pokrok v matematicko-fyzikálních vědách, jak ostatně vyjadřuje i název Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Časopis se zaměřuje především na články o nejvýznamnějších objevech a na přehledové práce z nejrůznějších oborů matematiky, fyziky a astronomie (např. o bioinformatice, o Navierových-Stokesových rovnicích, o analýze experimentálních dat z neutronové fyziky, o souvislosti latinských čtverců a genetického kódu, o lineární algebře, o kterou se opírá internetový vyhledávač Google, o matematice ukryté v počítačové tomografii aj.). Pravidelně uveřejňujeme informace o Abelových cenách za matematiku a Nobelových cenách za fyziku. Časopis přináší příspěvky z didaktiky matematiky a fyziky, překlady vybraných zahraničních článků, přehledy impaktních faktorů matematických, fyzikálních a astronomických časopisů, oznámení o konferencích a životních jubileích význačných matematiků a fyziků. Pokroky též informují o nových knihách, o životě matematicko-fyzikální komunity, Jednotě českých matematiků a fyziků, Jednotě slovenských matematiků a fyziků aj.

Dobrou úroveň časopisu se snažíme zajišťovat důkladným recenzním řízením (často oslovujeme dva recenzenty), dvěma jazykovými a dvěma autorskými korekturami. V období 2006–2010 jsme k publikaci přijali jen asi čtvrtinu nabídnutých hlavních článků.

MICHAL KŘÍŽEK,
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.