ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Mezinárodní statistická konference ICORS 2010

Na přelomu června a července se v Praze uskutečnila již desátá mezinárodní statistická konference ICORS (International Conference on Robust Statistics), jejíž uspořádání se ujala Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy společně s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Centrem Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku. Naše hlavní město se tak ve dnech 28. 6.–2. 7. 2010 poprvé stalo hostitelem tohoto významného setkání robustních statistiků; a navíc po tak významných městech, jako jsou Vancouver (2002), Lisabon (2006), Buenos Aires (2007) nebo Parma (2009).

12_1.jpg
Všechna fota: © Archiv ASÚ AV ČR

Jak již napovídá vlastní název, konference byla tematicky zaměřena především na robustní přístupy a metody v matematické statistice, které tvoří poměrně nový, moderní, populární a stále vědecky produktivní směr v této oblasti.

Ačkoli je robustní statistika úzce specializovaným odvětvím, podařilo se do Prahy přilákat téměř 200 účastníků z 30 zemí, což je doposud nejvyšší účast v historii této konference. Za tímto úspěchem stojí zejména vynikající práce jejího programového výboru, osobní angažovanost a poctivá a vytrvalá práce prof. Jany Jurečkové (MFF UK), která je světově uznávaným odborníkem v oblasti robustní statistiky a jejíž práce a výsledky se staly základem pro další rozvoj tohoto oboru v posledních desetiletích. Hlavně její zásluhou se podařilo připravit bohatý a určitě také velmi atraktivní vědecký program plný přednášek významných odborníků z celého světa. Na konferenci nechyběla taková jména minulé i současné robustní statistiky jako Stephen Stigler (USA), Rudolf Beran (USA), Grace Wahba (USA), Stephen Morgenthaler (Švýcarsko), Elvezio Ronchetti (Švýcarsko), ale i mnoha dalších významných postav z tohoto oboru.

Těsně před konferencí (26.–27. června 2010) se podařilo zorganizovat speciální workshop Robustness: Basic Concepts and Applications, jehož hlavním cílem byl výklad základních pojmů robustních statistických metod a ukázky jejich aplikací. Profesoři z různých zemí připravili celkem osm poutavých přednášek, jež si vyslechlo na 30 posluchačů tvořených především postgraduálními studenty. Workshop se uskutečnil s podporou JRC (European Commission Joint Research Centre) pro účastníky z kandidátských a partnerských zemí EU v rámci programu Enlargement & Integration Action 2010. V souvislosti s workshopem je třeba zmínit jméno Domenika Perrotta, který jej inicioval.

12_2.jpg

Workshop, stejně jako vědecký program konference, se konal v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze v moderních přednáškových sálech Rajské budovy. Postupně se zde vystřídalo celkem 145 přednášejících. Součástí byla i prezentace posterů, z nichž ty nejlepší získaly ocenění od poroty vedené prof. Stephenem Portnoyem (University of Illinois, USA). Soutěž byla jedním ze stimulů, jež měly podpořit a povzbudit práci mladých výzkumníků a vzbudit v nich zájem o robustní statistiku.

Z kvalitního programu si mohl vybrat opravdu každý; nechyběly ani prezentace známých firem a jejich statistických softwarů jako například SAS nebo STATA. Konference vytvořila příležitost pro mnohá setkání obyčejných lidí, kterým se dostalo možnosti diskutovat s kolegy, spolupracovníky, partnery či kamarády… Podělit se s nimi o zkušenosti, zážitky, o výsledky, probrat nápady a další postupy nebo jen posedět nad šálkem kávy a vychutnat si nádherný výhled ze Žižkova na Prahu.

V rámci zpestření organizátoři pozvali účastníky na půldenní výlet do Kutné Hory, kde pro ně byla připravena prohlídka kostnice, chrámu sv. Barbory a také sedleckého kláštera, spojená s ochutnávkou zdejších vín. Výlet zakončila společná večeře ve vyhlášené kutnohorské restauraci Dačický, kde všichni mohli ochutnat pochoutky tradiční české i staročeské kuchyně, přičemž nesměl chybět ani správně vychlazený půllitr pravého českého zlatavého moku. Ti, kteří upřednostnili před cestou do Kutné Hory spíše zákoutí a úzké uličky pražské Malé Strany, se mohli zúčastnit alternativního výletu spojeného s prohlídkou Pražského hradu a jeho okolí, taktéž zakončeného společnou večeří.

12_3.jpg

Za vyvrcholení společného setkání v Praze lze bezpochyby považovat konferenční večeři ve stylové restauraci a pivnici Vojanův dvůr v samém historickém srdci města. České speciality a světoznámé české pivo nezůstaly bez uznání mnohých zahraničních hostů včetně těch belgických. Příjemné prostředí a vynikající atmosféra podbarvená tradiční českou dobovou hudbou vytvořily dokonalé podmínky pro množství neoficiálních střetnutí a neformálních diskusí a určitě daly vzniknout také novým přátelstvím, která možná právě v budoucnosti budou základem mnohých projektů či společných výsledků.

Konferenci završila prezentace španělských kolegů, kteří stručně představili město Valladolid, které bude hostit konferenci ICORS příští rok. Z ohlasů zúčastněných je zřejmé, že konference ICORS 2010 byla velmi úspěšná: ať již po stránce programové, organizační nebo kulturní. Všichni se rozcházeli s nadějí, že se opět potkají za rok ve Španělsku.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem sponzorům konference, kteří našli i v době hospodářské krize prostředky pro podporu takovéto akce. Především se jedná o již tradičního sponzora konferencí ICORS The Minerva Research Foundation (Princeton, New Jersey), ale také AMVIS – American Science Information Center, farmaceutickou společnost Glaxo Smith Kline, RSJ Algorithmic Trading, Mediaresearch a několik dalších. Záštitu nad ní převzala nadnárodní statistická společnost IMS (Institute of Mathematical Statistics).

Děkujeme též organizátorům i všem partnerům stejně jako jednotlivým účastníkům konference, protože bez žádného z nich by ICORS 2010 nebyl tím, čím byl, a zůstal by možná jen skvělým nápadem v hlavách úzkého okruhu lidí.

TOMÁŠ JURCZYK, MATÚŠ MACIAK,
Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou
a aplikovanou statistiku,
Univerzita Karlova