ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Úspěšná prezentace na světové výstavě EXPO 2010

Vědci z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR představili 23. září 2010 českou vědu na EXPO 2010 v čínské Šanghaji. Světově respektovaný výzkumný institut seznámil čínské partnery
se směry své práce sérií odborných přednášek a diskusí nejen přímo v českém pavilonu, ale i v šanghajských výzkumných institucích.

15_1.jpg
Všechna fota: © Archiv ÚOCHB AV ČR
Pavilon ČR na EXPO 2010 v Šanghaji

Program zahájila diskuse ředitele Ústavu organické chemie a biochemie dr. Zdeňka Havlase a předsedy rady ústavu Jana Konvalinky s přibližně tuctem čínských novinářů, s nimiž hovořili především o pro-blematice AIDS v Asii a o úspěších antivirových léčiv Antonína Holého. Preparáty vyvinuté jeho týmem patří k nejúčinnějším lékům svého druhu na světě. Syndrom získaného selhání imunity se podle údajů agentury Nová Čína stal v nejlidnatější zemi světa v roce 2008 nejsmrtelnější nakažlivou nemocí. Měsíčně jí podlehlo téměř 800 lidí; v současnosti se počet HIV pozitivních odhaduje na 750 000 osob.

Téhož dne přivítal hlavní organizátor Lubomír Rulíšek na čtyřicítku hostů ze čtyř ústavů Čínské akademie věd; většina z nich však pocházela z partnerského Ústavu organické chemie v Šanghaji.

15_2.jpg
Návštěva v laboratoři Shanghai Institute of Organic Chemistry

Vědecký program otevřel Zdeněk Havlas, který posluchačům přiblížil aktivity svého domovského ústavu, jeho poslání a nastínil jeho strukturu. Následně vystoupili Michal Hocek, Ivo Starý, Jan Konvalinka, Irena Valterová a Lubomír Rulíšek jako zástupci růz-ných oborů, které se v ÚOCHB AV ČR pěstují. Program završila večeře v restauraci v českém pavilonu, při níž mohli čínští partneři ochutnat typická česká jídla a nápoje.

Následující den se část delegace ústavu zúčastnila prvního čínsko-českého bilaterálního fora organické chemie v šanghajském Ústavu organické chemie. Hosty workshopu přivítal ředitel ústavu Kuiling Ding; foru předsedal Dawei Ma, zástupce ředitele ústavu. Role přednášejících se zhostili tři čínští (Biao Yu, Zhanting Li, Renxiao Wang) a tři čeští badatelé (Michal Hocek, Ivo Starý a Lubomír Rulíšek). Setkání zakončil a shrnul Zdeněk Havlas, který vyjádřil naději, že další setkání SIOC – ÚOCHB by se mohlo uskutečnit v Praze. „V Číně podpora vědy stále roste a čínská věda dělá značné pokroky. Příští rok by na naše pozvání měla do Prahy přijet skupina význačných šanghajských chemiků, dojde i na výměnu mladých vědců.“

15_4.jpg

Tři čeští pracovníci – Iva Pichová, Irena Valterová a Jan Konvalinka – využili také příležitosti navštívit další ústavy Čínské akademie věd: Ústav biochemie a buněčné biologie a Pasteur institut Šanghaj. V obou se uskutečnil workshop se shrnutím výzkumných výsledků jak z české, tak čínské strany. V šanghajském Ústavu biochemie a buněčné biologie, který vznikl v roce 2000 a v němž působí přes 400 pracovníků ve výzkumu a přibližně 400 doktorandů a postdoktorandských studentů, je jedním z největších svého druhu v Číně. Česká delegace konkrétně navštívila špičkově vybavená pracoviště strukturální biologie a proteomiky. Setkání s vědci z Pasteurova ústavu bylo méně formální a zúčastnění na něm projednávali možnosti další spolupráce.

15_3.jpg

Představení činnosti badatelů z ÚOCHB AV ČR se stalo jedinou vědeckou prezentací na EXPO 2010. Motto Plody civilizace přineslo i v tomto směru ovoce: obě strany mají totiž velký zájem o spolupráci a český ústav si nechce nechat ujít příležitost spolupracovat s rostoucím potenciálem čínských mozků.

EXPO tým,
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.