ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Evropská konference psychologie osobnosti

Evropská asociace psychologie osobnosti (European Association of Personality Psychology – EAPP) ve spolupráci s Psychologickým ústavem AV ČR a firmou V.M.EST, a. s., koncem července v Brně uspořádaly 15. evropskou konferenci psychologie osobnosti. EAPP vznikla v roce 1984 a v současné době sdružuje psychology zkoumající osobnost z 32 zemí. Kromě jiných aktivit pořádá každé dva roky již zmíněnou konferenci. Dosud se jich v různých evropských zemích uskutečnilo 15 (např. Tartu 2008, Atény 2006, Groningen 2004, Jena 2002, Krakow 2000).

14_1.jpg
Fota: Archiv PSÚ AV ČR
Zahájení 15. evropské konference psychologie osobnosti. Zprava: Marek Blatný, prezident ECP15, Martina Hřebíčková, předsedkyně organizačního výboru ECP15, Frosso Motti-Stefanidi, prezidentka European Association of Personality Psychology, a Daniel Rychnovský, 1. náměstek primátora města Brna.

Evropská asociace psychologie osobnosti a Psychologický ústav AV ČR navázaly na předešlou úspěšnou spolupráci při organizování letních škol. Již v roce 1993 se na brněnské přehradě konala letní škola EAPP s názvem Osobnost a měření. V roce 2001 se na stejném místě sešli odborníci a studenti z celého světa nad tématem Osobnost a emoce. Českou republiku si jako místo pro organizování této akce zvolila EAPP nejen kvůli výhodné geografické poloze, ale především na základě dlouholetých kontaktů vedení EAPP s pracovníky Psychologického ústavu AV ČR. Oficiální záštitu nad konferencí převzal předseda Akademie věd prof. Jiří Drahoš, hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek a první náměstek primátora města Brna MUDr. Daniel Rychnovský.

Na ECP15 přijelo téměř 400 odborníků ze 43 zemí světa, což je druhý nejvyšší počet účastníků v dosavadní historii. Konference se konala v Kongresovém centru Best Western Premier Hotel International Brno – v konferenčních sálech pojmenovaných po výtvarnících podílejících se na umělecké výzdobě hotelu.

Dne 20. července ji zahájil předseda vědeckého a organizačního výboru Marek Blatný (Psychologický ústav AV ČR) a prezidentka EAPP Frosso Motti-Stefanidi (University of Athens), která přednášela o osobnostních a sociálních aspektech adaptace mladých imigrantů v Řecku.

Během čtyř dnů zaznělo více než 180 příspěvků ve 12 zvaných sympoziích, 10 sympoziích a 10 referátových sekcích, bylo prezentováno přes 200 posterů ve dvou posterových sekcích. Jako klíčoví řečníci vystoupili odborníci z Evropy i USA.

14_2.jpg
Účastníci konference prezentovali více jak 200 posterů.

Také zahraniční kolegové spojují Brno se zakladatelem genetiky Johannem Gregorem Mendlem, proto byly genetické vlivy na formování vlastností osobnosti jedním z hlavních témat konference. Jako první hlavní řečník vystoupil R. F. Krueger (University of Washington, St. Louis) s přehledem nových poznatků ve výzkumu vlivu genetických a environmentálních faktorů na variabilitu osobnosti. Zkoumání osobnosti v rámci behaviorální genetiky organizátoři věnovali i následné zvané sympozium.

A. C. Neubauer (University of Graz) přednesl přednášku o vztahu mozku a inteligence, která rozproudila živou diskusi. Na prezentaci strategií, jež člověk používá při regulaci emocí, se zaměřil O. P. John (University of California, Berkeley). N. Waller (University of Minnesota, USA) hovořil o využití geometrie při měření a predikci osobnosti, P. Corr (University of East Anglia) představil model kontroly chování. Novinkou v programu ECP15 se stalo zařazení přednášky o současných trendech v psychologii osobnosti, která má být začleněna do programu ECP i v budoucnu. Hlavním řečníkem, který o nových trendech v psychologii osobnosti hovořil, byl J. Asendorpf (Humboldt University Berlin), jenž účastníky seznámil s možnostmi uplatnění robustní statistiky ve výzkumu osobnosti.

Na ECP14 v roce 2008 v Tartu EAPP poprvé udělila cenu pro nejlepšího evropského psychologa osobnosti, jejímž cílem je přispět k zviditelnění jak psychologie osobnosti, tak vynikajících evropských badatelů v této oblasti. Prvním oceněným se stal D. Magnusson (Stockholm University). V letošním roce získal bienálně udělované ocenění I. Deary (University of Edinburgh), který se dlouhodobě věnuje výzkumu inteligence, zejména jejímu vývoji od dětství až po stáří. Poté, co cenu slavnostně převzal, pokračoval I. Deary přednáškou o problémech měření inteligence v rozpětí 60 let u jedinců ze skotského longitudinálního výzkumu (rozhovor s I. Dearym publikoval v říjnu 2010 časopis Psychologie dnes).

Na konferencích pořádaných EAPP je obvyklé, že klíčoví řečníci mají možnost zorganizovat zvané sympozium, do kterého pozvou své blízké spolupracovníky i další odborníky z oblasti, jíž se zabývají. Na ECP15 této možnosti využili, takže účastníci se mohli ve zvaných sympoziích podrobněji seznámit s tématy, která zazněla v hlavních přednáškách. Vědecký výbor ECP15 vyzval i další významné odborníky s nabídkou uspořádání zvaných sympozií pokrývajících témata psychologie osobnosti (vývoj osobnosti, osobnost a sociální vztahy, posuzování osobnosti, osobnost a ctnosti). Odborníci z Psychologického ústavu AV ČR měli konkrétně možnost prezentovat své výzkumy a výzkumy kolegů ve třech zvaných sympoziích. M. Blatný a K. Kokko (University of Jyväskylä) jedno z nich zorganizovali na téma Faktory úspěšného vývoje v dospělosti. A. Slezáčková spolu s Jan Pieterem van Oudenhovenem (University of Groningen) zaujali zvaným sympoziem Pozitivní potenciály osobnosti, které spolu se zkoumáním ctností představuje v současné době nosná témata pozitivní psychologie a psychologie osobnosti. Kolegy zabývající se zkoumáním osobnosti v kulturním kontextu pozvala do sympozia Osobnost a kultura Martina Hřebíčková a Juri Allik (University of Tartu).

Kromě odborného vědeckého programu organizátoři nabídli i bohatý kulturní a společenský program. Po zahájení, na kterém vystoupil brněnský hudební soubor DAMA DAMA, následovala uvítací recepce v prostorách Best Western Premier Hotel International Brno. Účastníci měli také příležitost zúčastnit se slavnostní večeře ve vinném sklepě U Královny Elišky v Augustiniánském klášteře, kde působil a pracoval J. G. Mendel, spojené s ochutnávkou vyhlášených moravských vín a navazujícího večírku. Byl jim zajištěn i volný vstup do Mendelova muzea.

Konferenci ECP15 zakončila schůze členů EAPP, na které byly zveřejněny výsledky voleb nových reprezentantů výkonného výboru. V EAPP bude mít poprvé zastoupení také Česká republika prostřednictvím Martiny Hřebíčkové.

MARTINA HŘEBÍČKOVÁ,
KATARÍNA MILLOVÁ,
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.