ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > květen  > Nezařazené

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 


Výzva k podávání žádostí o podporu česko-americké vědeckotechnické spolupráce

Uzávěrka přihlášek je 30. června 2008.
Kontakt: AMVIS, o. p. s., Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1.

Bližší informace naleznete na www.amvis.cz.
E-mail: amvis@amvis.cz


Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.,
Vás zve na
18. Brdičkovu přednášku nazvanou

Mesoscopic Electrodes for Generation and Storage of Electric Power from Sunlight,
kterou prosloví prof. Michael Grätzel
(École Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland)

ve čtvrtek 5. června 2008 ve 14:00 hodin
ve velké posluchárně ÚFCH JH AV ČR, v. v. i., Praha 8, Dolejškova 3.


Vědecká rada Akademie věd ČR, Grémium pro vědecký titul
a komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru Fyzikální chemie

oznamuje:

Obhajoba doktorské disertační práce
Ions at the air/water interface
doc. Mgr. Pavla Jungwirtha, CSc.,

k udělení vědeckého titulu doktor věd se koná dne 10. června 2008 v 10:30 hod.
v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.,
Dolejškova 3, Praha 8.


Jazykové kurzy Kabinetu studia jazyků ÚJČ AV ČR, v. v. i., ve školním roce 2008–2009

Dovolujeme si upozornit všechny zájemce o výuku jazyků v příštím školním roce, že nová nabídka jazykových kurzů se tentokrát nachází na internetových stránkách Kabinetu studia jazyků www.langdpt.cas.cz.

V angličtině nabízíme vedle kurzů obecného jazyka zejména přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám PET, FCE, CAE a TOEFL a dále specializované kurzy zaměřené na jednotlivé akademické dovednosti, jako jsou psaní a prezentace.
Ostatní jazyky, tj. němčina, francouzština, španělština, italština a čeština pro cizince, se zaměří na schopnost komunikace v každodenních situacích, např. během zahraničního pobytu.

Novinkou bude možnost otestovat se po internetu a zjistit svou jazykovou úroveň podle Evropského portfolia. Na stránkách je umístěna i stupnice jazykových znalostí Evropského referenčního rámce a také informace o Bolognské deklaraci na podporu kompatibility vzdělání v rámci EU, která mj. akcentuje schopnost komunikovat ve dvou cizích jazycích.
Naleznete zde i další potřebné informace a také formuláře přihlášek.

Uzávěrka přihlášek pro Prahu je 20. června 2008.
Kontakt: Eva Kohoutová, tel. 222 828 401, e-mail kohoutova@langdpt.cas.cz;
Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1.

Uzávěrka přihlášek pro Brno je 13. června 2008.
Kontakt: Blažena Sychrová, tel. 542 212 563, e-mail sychrova@brno.avcr.cz;
Sdružení jihomoravských pracovišť AV ČR, Radnická 2, 602 00 Brno.

Zahájení výuky ve školním roce 2008–2009 bude v týdnu od 8. září 2008.

Dále již tradičně nabízíme populární intenzivní, tzv. předvýjezdové kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny v týdnu od 16.–20. června 2008. Uzávěrka přihlášek je 6. června 2008.

Bližší informace naleznete na www.langdpt.cas.cz.