ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > květen  > Obálka

JUBILEJNÍ ROK JOSEFA HLÁVKY

     

Někteří lidé vynikají bořivým pudem. Mohou mít sice dobrý úmysl, zůstávají však po nich trosky. Pravým opakem byl architekt a mecenáš Josef Hlávka, muž nejen cenných podnětů, ale i velkorysých činů. Sto let po své smrti, jež uplynou 11. března 2008, by sotva uvěřil tomu, že nástupkyně jeho České akademie věd a umění se musí čas od času strachovat o svou existenci.

UNESCO zařadilo jubileum Josefa Hlávky mezi velká světová výročí roku 2008. Akademie věd ČR se spolu s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových ujala přípravy vzpomínkových akcí, na nichž se bude spontánně podílet celá řada významných institucí. Jejich předznamenáním se stal působivý kalendář na rok 2008, v němž doc. Jiří Kotalík a Ing. arch. Jiří Voves mimo jiné představují skvostná díla lužanské zámecké galerie. S programem jubilejního roku organizátoři seznámili zástupce médií na tiskové konferenci 3. ledna 2008, o den později zazněla na výročním koncertu AV ČR a České filharmonie k poctě společného mecenáše Smetanova Má vlast. Z mnoha připravených akcí mohu tu vzpomenout jen některé. Grantová agentura České republiky a Národohospodářský ústav Josefa Hlávky pořádají ve dnech 21. až 22. ledna vědeckou konferenci Financování vědy a budoucnost českých nadací, na 14. února připravila odborně zaměřené kolokvium 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, koncem května se uskuteční mezinárodní konference Kolektivní a individuální mecenášství a kultura veřejného daru v občanské společnosti. Součástí konference připravené Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy bude i exkurze do Hlávkova zámku v Lužanech. Dopoledne 10. března bude v Pantheonu Národního muzea odhalena Hlávkova busta, odpoledne se v mramorovém sále Lobkovického paláce uskuteční vernisáž Josef Hlávka. Národní galerie připomene Josefa Hlávku jako mecenáše výtvarného umění výstavou, kterou 6. května otevře v nově instalované expozici umění 19. století v Jiřském klášteře na Pražském hradě. První polovina Hlávkova jubilejního roku vyvrcholí 5. června koncertem České filharmonie ze skladeb autorů odměněných cenami České akademie věd a umění.

František Šmahel,
předseda Organizačního výboru Jubilejního roku Josefa Hlávky