ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > květen  > Obálka

NOVÉ KNIHY ACADEMIA

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

SPIKNUTÍ
Tajný příběh Protokolů sionských mudrců

Průkopník komiksu Will Eisner dokončil svůj první historický komiks Spiknutí v posledním měsíci svého života. Znepokojovalo ho, že se Protokoly sionských mudrců, údajný plán židovských vůdců na ovládnutí světa, podvod a blud, šíří mezi miliony lidí po celém světě. Úvod ke knize napsal Umberto Eco.
Eisner, W., Academia, Praha 2008. Vydání 1.

PROFIL ABSOLVENTA
Výbor z autorových popularizujících článků, esejů a jiných textů, které jsou propojeny společným tématem teoretické biologie (otázka evoluce a morfogeneze živých bytostí, vztah věda a svět, věda a společnost). Nechybí ani krátká autobiografie – ohlédnutí za posledními 35 lety na univerzitním pracovišti.
Markoš, A., edice Galileo, Academia, Praha 2008. Vydání 1.

TŘETÍ KULTURA
Za hranice vědecké revoluce

Třetí kulturu tvoří vědci a myslitelé empirického světa, kteří ve své práci a publikační činnosti v odhalování hlubších významů našich životů přejímají roli tradičního intelektuála ve snaze dobrat se k odpovědi na otázku, kdo jsme a co jsme.
Brockman, J., edice Galileo, Academia, Praha 2008. Vydání 1.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V DUBNU 2008

  1. Brockman, J. – Třetí kultura. Za hranice vědecké revoluce
  2. Karpenko, V. – Alchymie. Svět pohádek a legend
  3. Markoš, A. – Profil absolventa (publikace vydané za podpory ­Výzkumného záměru MSM 0021620845)
  4. Velemínská, J., Brůžek, J. (ed.) – Early Modern Humans from Předmostí (s podporou AV ČR a grantu GA ČR)
  5. Janoška, M. – Nejkrásnější vodopády České republiky

Tituly ostatních nakladatelů:

  1. Dejmek, J. – Edvard Beneš, Politická biografie /II., ­Karolinum
  2. Nodl, M., Tinková, D. (ed.) – Antropologické přístupy v historickém bádání, Argo
  3. Smullyan, R. – Satan, Cantor a nekonečno, Mladá fronta
  4. Čapek, J. – Publicistika 1. Sloupky, Entrefilety, Fejetony, Črty, Triáda
  5. Jungmann, J. – Smíchov, město za újezdskou branou, Muzeum hlavního města Prahy

Knihkupcův tip: Dějiny české literatury 1945–1989, III. díl 1958–1969 + CD, Academia (publikace vznikla v rámci ­grantového projektu GA ČR a výzkumného záměru AVOZ)

Soňa Janovcová,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské nám. 34, Praha 1,
www.academia.cz


SLOVNÍK ROKU 2008

Nakladatelství Academia obsadilo v 15. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) druhé a třetí místo. Český jazykový atlas 1.–5. díl získal spolu s druhou cenou také Cenu poroty za výkladový slovník. Třetí místo patřilo knize Průvodce říší zla, jež zároveň obdržela i Cenu poroty za biografický slovník. Hlavní cenu získaly publikace Novohradské hory – příroda, historie, život a Krkonoše – příroda, historie, život z nakladatelství Baset.

Odborná porota letos vybrala také nejlepší slovník z laureátů celé patnáctileté historie soutěže a udělila cenu Slovník 15 let. Ta připadla kompletu F. Čermák, J. Hronek, J. Holub, A. Trnková: Slovník české frazeologie a idiomatiky. (Academia, Praha 1994, 1988, 1983.)