ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > květen  > Obálka

PRVNÍ KRŮČKY INSTITUTU APLIKOVANÝCH VĚD

 

Obrázek k článku 

 

V neorenesančních prostorách vily Lanna byla dne 23. dubna 2008 podepsána zakladatelská smlouva zájmového sdružení právnických osob Institut aplikovaných věd, z. s. p. o.

Slavnostního aktu se pod dohledem významných hostů ze sféry vědy a vzdělávání zúčastnili předseda Akademie věd České republiky Václav Pačes, rektor Českého vysokého učení technického Václav Havlíček a ředitelé zakládajících ústavů, veřejných výzkumných institucí, Akademie věd: Jan Řídký (Fyzikální ústav AV ČR), Pavel Chráska (Ústav fyziky plazmatu AV ČR), Jan Dobeš (Ústav jaderné fyziky AV ČR), Vlastimil Matějec (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR), Karel Balík (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR), Zbyněk Jaňour (Ústav termomechaniky AV ČR) a Jiří Malý (Středisko společných činností AV ČR).

Cílem nově vzniklého Institutu aplikovaných věd je kooperovat na excelentním výzkumu v oblasti přírodních a technických věd, který by měl dosáhnout špičkové mezinárodní úrovně. Moderní vzdělávací a výzkumné zařízení, které bude vychovávat mladé nadějné vědecké pracovníky, vznikne v Praze v areálu Na Mazance. Podpisu smlouvy nechyběl právní a notářský dohled.

MARKÉTA PAVLÍKOVÁ