ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > květen  > Ocenění

MEDAILE FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

Obrázek k článku 

Francouzská vědkyně Nicole Jaffrezic-Renault převzala dne 7. dubna z rukou místopředsedy AV ČR dr. Pavla Vlasáka čestnou oborovou medaili Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu. Medaile jí byla udělena za přínos k výzkumu senzorů pro chemii, biologii, lékařství a průmysl, které využívají zejména elektrických fyzikálních převodníků.

Nicole Jaffrezic-Renault pracuje v Laboratory of Analytical Sciences na Claude Bernard University Lyon 1. Svůj výzkum zaměřila především na fyzikálně-chemické vlastnosti povrchů pevných látek a jejich změny v důsledku modifikace těchto povrchů různými typy funkčních vrstev. Věnuje se především otázce využitelnosti povrchů pevných látek v senzorech chemických, biochemických a biologických látek.

Nicole Jaffrezic-Renault je velmi činorodou vědkyní, podílí se na organizaci mezinárodních vědeckých konferencí a vědeckých setkání, jako expertka spolupracuje s francouzskou vládou i s NATO, přednáší na francouzských univerzitách a vede tamější studenty. Je autorkou řady publikací v recenzovaných mezinárodních časopisech, v knihách a patentech.

Již od roku 1994 spolupracuje s Ústavem fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., který ji na toto významné ocenění navrhl. Speciální optická vlákna, která se v ústavu připravují, slouží pro výzkum senzorů ve vědecké skupině N. Jaffrezic-Renault. Na druhé straně využívá ústav metody a přístupy vzešlé z výzkumu této vědecké skupiny, jako je například metoda pro určování úhlových distribucí optického výkonu senzorových vláken.

"Nicole Jaffrezic-Renault je osobností, ve které se snoubí mimořádná vědecká odbornost s lidskými vlastnostmi, jako jsou zdvořilost, kolegialita a stále dobrá nálada. Výsledky její vědecké praxe se využívají v lékařství, potravinářství nebo při ochraně životního prostředí, a proto si velmi vážíme, že již téměř 15 let spolupracuje s naším ústavem," řekl ve svém laudatio Vlastimil Matějec, ředitel Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

-red-