ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > květen  > 45. zasedání Akademické rady AVČR

Informace ze 45. zasedání Akademické rady AV ČR dne 15. dubna 2008

Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 • dohodu o vědecké spolupráci mezi AV ČR a Akademií věd Islámské republiky Írán,
 • prodloužení Memoranda o vědecké spolupráci mezi AV ČR a Chiang Mai University,
 • sjednání Memoranda o vědecké spolupráci mezi AV ČR a Mahidol University.

Jmenovala

 • Majetkovou komisi jako pomocný orgán Akademické rady ve složení: doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. – předseda, prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., RNDr. Jiří Rákosník, CSc., Ing. Pavel Vlasák, DrSc., Věra Žádníková – tajemnice a schválila její statut.

Udělila předchozí souhlas

 • s vložením majetku Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., ve formě sublicence stávajících patentů do spin-off firmy Okapi Sciences, zakládané Katolickou univerzitou v Leuvenu, Belgie, a s nabytím účasti v této společnosti.

Souhlasila

 • s tím, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad 3. českým a mezinárodním andrologickým kongresem, který se bude konat ve dnech 13. až 15. června 2008 na zámku Štiřín,
 • s úkony týkajícími se nakládání s majetkem na základě návrhů pracovišť AV ČR.

Vzala na vědomí

 • usnesení vlády České republiky ze dne 26. března 2008 č. 287 k návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice a uložila konkrétní úkoly k jeho realizaci v podmínkách AV ČR,
 • usnesení vlády České republiky ze dne 17. března 2008 č. 259 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2007,
 • zprávu o činnosti národních komitétů sdružených v ICSU za rok 2007,
 • výroční zprávu o stavu spisové a skartační služby na pracovištích AV ČR za rok 2007,
 • zprávu o činnosti Bytové komise AV ČR za rok 2007,
 • informaci o udělování knižních Cen nakladatelství Academia.