ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > květen  > Představujeme projekty

GRANT PRO MLADÉHO BADATELE

Obrázek k článku 

Výzkumné granty, jež uděluje mezinárodní agentura Human Frontier Science Program (HFSP), podporují základní výzkum v oblasti vědy o živé přírodě. Letos v dubnu získal tříletý mezinárodní HFSP grant v kategorii Young Investigators' Grants dr. Vladimír Sychrovský z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Na projektu Výzkum mechanizmu katalytické reakce štěpení molekul RNA bude spolupracovat s významnými badateli z Japonska (Tohoku University) a USA (The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas).

Agentura HFSP zdůrazňuje především novou spolupráci vědeckých pracovníků z oblasti biologie s výzkumníky jiných disciplín, jako jsou např. chemie, fyzika, matematika, informatika nebo technické vědy. Kategorie Young Investigators' Grants podporuje týmy mladých výzkumných pracovníků, kteří obdrželi titul Ph.D. během posledních 10 let a vedou nezávislou laboratoř méně než pět let (např. odborní asistenti, docenti). Mezinárodní týmy mohou být maximálně čtyřčlenné.

Výběrové řízení je založeno na dvoukolovém systému. V prvním kole pošle žadatel o grant krátký "letter" se jmény a stručnou charakteristikou projektu (v tomto případě bylo přihlášeno celkem 774 týmů). Po první evaluaci agenturou postoupí do druhého kola pouze zlomek aplikací (zde postoupilo 88 týmů). Postupující týmy poté vypracují podrobný grantový návrh, který je podroben novému hodnocení, na jehož základě jsou granty uděleny. Letos bylo vybráno pouze 14 projektů a ÚOCHB byl celkově hodnocen jako devátý.

Vladimír Sychrovský se k tomuto významnému úspěchu vyjádřil slovy: "Na udělení grantu si především vážím toho, že budu mít nyní při řešení velice atraktivního projektu možnost spolupracovat na mezinárodní úrovni se špičkovými ­experimen­tál­ními laboratořemi (biochemie, NMR a optická spektroskopie, krystalografie). Drtivá většina laboratoří, které získají podporu HFSP, jsou experimentální pracoviště, a proto považuji za úspěch i to, že se mi, coby teoretikovi, podařilo začlenit do vědeckého týmu, který úspěšně obstál v mezinárodní konkurenci projektů základního výzkumu živé přírody." Na závěr dodal: "Jsem zároveň velmi rád, že se díky této úspěšné aplikaci ocitl Ústav organické chemie a biochemie na seznamu vědeckých pracovišť, kterým byly granty uděleny, spolu s předními světovými laboratořemi v oboru."

Projekt je zaměřen na studium mechanizmu katalytické reakce konkrétní RNA molekuly "Hammerhead ribozym" včetně detekce meziproduktů jednotlivých fází reakce, a to na základě informací získaných experimentálními spektroskopickými metodami NMR a optické spektroskopie a dále pomocí X-ray krystalografie. Nukleové kyseliny mají v živých organizmech fundamentální úlohu – uchování, ale i faktické zpracování genetické informace. Štěpení molekul RNA, které je zprostředkováno molekulami RNA s katalytickou aktivitou (RNA ribozymes), je jedna z klíčových chemických reakcí zmíněných komplexních procesů. Ačkoli se znalosti o struktuře těchto speciálních molekul RNA v posledních letech prohloubily, kompletní informaci o katalytické reakci včetně popisu produktů jednotlivých kroků dosud nemáme.

Strukturní informace pro jednotlivé fáze katalytické reakce bude ověřena na základě porovnání spektroskopických měření s teoretickými výpočty naměřených spektroskopických parametrů. Výsledky projektu, tj. popis štěpení molekul RNA studovaným mechanizmem, včetně znalosti klíčových faktorů, které mohou ovlivnit průběh reakce, by mohly vést přímo k praktickým aplikacím v oblasti biochemie a medicinální chemie.

Libuše Marková,
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.