ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > květen  > Obsah, úvodník

V ČELE UČENÉ SPOLEČNOSTI ČR PROF. HELENA ILLNEROVÁ

Obrázek k článku 

Na XIV. výročním zasedání Učené společnosti ČR předal dne 20. května 2008 dosavadní předseda, astrofyzik Jiří Grygar, svou funkci biochemičce Heleně Illnerové. Prvním místopředsedou US byl zvolen Václav Pačes, předseda Akademie věd ČR. Druhým místopředsedou se stal Jiří Grygar, vědeckým tajemníkem Zdeněk Jirák, oba z Fyzikálního ústavu AV ČR. Novinkou letošní volby je princip rotace předsedů, kdy se stávající předseda po uplynutí dvouletého funkčního období stane na další dva roky prvním místopředsedou a první místopředseda se stane předsedou. Jiří Grygar považuje za hlavní výhodu tohoto způsobu volby kontinuitu vedení Učené společnosti.

Helena Illnerová na tiskové konferenci uvedla, že plánuje propojit Učenou společnost s jinými organizacemi, s nimiž zamýšlí pořádat kolokvia k důležitým celospolečenským otázkám. Za tímto účelem by měla Učená společnost spolupracovat s Akademií věd ČR, Inženýrskou akademií ČR, Českou lékařskou akademií a vysokými školami.

red