ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > květen  > Polemika

VĚDECKÝ TITUL "DOKTOR VĚD" ANO ČI NE?

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Na dubnovém Akademickém sněmu zazněl z úst předsedy Akademie i některých dalších diskutujících požadavek posílení role titulu doktora věd. Například tím, že by se jeho získání promítlo do hodnocení pracoviště. Zaslechli jsme však také opačné názory, které s takovým návrhem nesouhlasí. Nebyl jsem dostatečně pohotový, abych na Sněmu v diskuzi vystoupil. Jako člen Akademického sněmu, který pracuje na univerzitě, ale s Akademií má dlouholeté kontakty, bych proto rád svůj názor vyjádřil alespoň touto cestou.

Rozumím argumentům obou stran. Pokud chceme podporovat excelenci ve vědě, bylo by dobré mít po ruce něco, podle čeho ji rozeznáme na první pohled. Na druhou stranu, excelence se v dnešním "globálním vědeckém světě" rozezná i bez dodatečných titulů, které mohou navíc někomu připomínat neblahé praktiky minulosti. Přesto jsem zastáncem toho, aby byl titul doktora věd institucionalizován a ve větší míře zakotven v kariérním řádu vědců, a to nejen v Akademii, ale i na univerzitách. Podle mého názoru to přispěje k větší "čitelnosti" české vědecké komunity. Již osmnáct let jsem členem různých vědeckých rad a několikrát jsem byl svědkem toho, že při projednávání návrhu na jmenování nového profesora zavládly rozpaky. Důvodem bylo to, že v grémiu nebyli žádní specialisté v oboru a pětičlenná návrhová komise nebyla dostatečnou zárukou posouzení odborné kvality navrhovaného. Titul doktora věd může v takových situacích pomoci nejen hlasujícím, ale i uchazeči.

Myslím, že uchazeč o titul doktora věd by měl předložit buď tematicky jednotný soubor prací, nebo vědeckou monografii publikované renomovanými nakladatelstvími a doplněné ohlasy ve vědecké komunitě. Nemělo by to tedy znamenat žádnou další administrativní zátěž. Příslušné komise, které jsou v oboru dostatečně reprezentativní, pak posoudí objektivně a kriticky kvalitu uchazeče a potvrdí jeho vědecký statut. Slovo "kvalita" zdůrazňuji, protože mnoho lidí dnes zneužívá kvantitativní kritéria založená pouze na scientometrických ukazatelích.

Nemyslím si, že před nositeli titulu doktora věd bude "svět padat na zadek". Bylo by však dobré, kdyby tento titul byl udělován vědcům, kteří si své renomé ve světě již vydobyli. Při koexistenci Akademie věd a univerzit jakožto hlavních nositelů české vědy to může být velmi užitečné.

Možná, že jsem naivní idealista, možná jsem jen zatížen minulostí. Jedno je však jisté. Pokud se s myšlenkou silnějšího zakotvení titulu doktora věd v kariérním řádu českých vědců neztotožní převážná většina mladých renomovaných badatelů, nemá takové snažení smysl.

Pavel Drábek,
Západočeská univerzita Plzeň