ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > duben  > Obálka

Konference vědeckých týmů AV ČR

01_1.JPG
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Konferenci zahájil místopředseda AV ČR Pavel Baran (vlevo).

Vybrané týmy představily perspektivní výzkumné směry v Akademii věd ČR: „V loňském roce se uskutečnilo hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014, tak jsme využili, že předsedové 13 komisí posuzujících celkem 400 týmů získali unikátní vhled do jejich práce. Každá komise poté pro konferenci nominovala jeden tým,“ upřesnil předseda Vědecké rady prof. Jiří Čtyroký. Místopředseda AV ČR dr. Pavel Baran doplnil, že nejde o vedlejší produkt uplynulého hodnocení, ale propagace špičkové vědy je jedním z důvodů, proč AV ČR hodnocení vůbec dělá.

01_1.JPG
Eduard Feireisl

Konference se konala 24. března 2016 v sídle AV ČR na Národní třídě v Praze a vystoupili na ní mj. nositelé prestižního ERC grantu – prof. Eduard Feireisl z Matematického ústavu (Tekutiny v pohybu – AB 7–8/2013), prof. Pavel Pudlák z téhož pracoviště (Složitost výpočtů a složitosti důkazů – AB 12/2013) a prof. Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu, který hovořil o spintronice jako mostu mezi relativistickou kvantovou fyzikou a mikro-elektronikou.

01_1.JPG
Tomáš Jungwirth

Své výzkumy představili rovněž nositel Akademické prémie dr. Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry (Kosmické plazma pohledem umělých družic a meziplanetárních sond) a dr. Martin Kalbáč z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, který se věnoval materiálu budoucnosti – grafenu (viz AB 7–8/2015). Úvodní sekci zakončila dr. Olga Šolcová z Ústavu chemických procesů s přednáškou Katalýza, nanomateriály a biotechnologie – nové cesty v chemickém inženýrství.

01_1.JPG

Program včetně anotací přednášek jednotlivých týmů naleznete na www.cas.cz. FOTOGALERIE zde.
lsd