ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > duben  > Událost

Týden mozku 2016

Cyklus přednášek o nejnovějších trendech ve výzkumu mozku a neurovědách vstoupil letošním ročníkem symbolicky do dospělosti – v tradičním březnovém termínu (tentokrát od 14. do 18. 3.) se totiž konal již poosmnácté. Podobně jako v předchozích letech zprostředkoval studentům středních a vysokých škol i laické veřejnosti přednášky na téma, jak mozek funguje a řídí naše tělo a jaké jsou nejnovější postupy v neurochirurgii či při léčbě duševních chorob; posluchači se mj. seznámili také s tím, jaký vliv má na mozek konopí, jak jeho fungování ovlivňuje spánek a jaké jsou principy vnímání bolesti.

07_1.JPG
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Oblíbenou popularizační akci zahájili Eva Syková, Josef Syka, Karel Šonka a Richard Rokyta.

Se 14 přednáškami vystoupili čeští odborníci v oblasti teoretických i klinických věd v čele s iniciátorem Týdne mozku prof. Josefem Sykou z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, který při zahájení akce poznamenal, že neurovědy patří mezi klíčovou výzkumnou oblast 21. století: „Když jsem se zamýšlel nad uznáním tohoto oboru, uvědomil jsem si, že alespoň jedna Nobelova cena v každém z posledních desetiletí patřila právě neurovědám. Celosvětový význam výzkumu mozku potvrzuje mj. i kongres, který se každoročně koná ve Spojených státech [letos v listopadu jej hostí San Diego – pozn. red.] za účasti desítek tisíc neurovědců.“

V této souvislosti připomeňme, že důležitost výzkumu mozku mezi badatelskými aktivitami potvrzuje i jeden z programů Strategie AV21 „Kvalitní život ve zdraví i nemoci“, který koordinuje Fyziologický ústav AV ČR. Vedle prof. J. Syky uvedli program Týdne mozku v sídle Akademie věd na Národní třídě ředitelka ÚEM AV ČR prof. Eva Syková, předseda České neurologické společnosti prof. Karel Šonka a předseda České lékařské komory prof. Richard Rokyta, kteří pohovořili o tématech, jimž se dlouhodobě věnují ve své badatelské praxi.

07_1.JPG

Dodejme, že akci založila nezisková americká společnost Dana Alliance for Brain Initiatives (DABI) a později se rozšířila rovněž do Evropy, kde ji každoročně koordinuje European Dana Alliance for the Brain (EDAB). V České republice ji od roku 1998 zaštiťuje Ústav experimentální medicíny AV ČR a na její organizaci se dále podílejí Česká společnost pro neurovědy a Středisko společných činností AV ČR. Letos se k nim připojily rovněž Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a Czech Epilepsy Association.

Problematice jedné z přednášek se věnuje následující příspěvek doc. Alexandra Chvátala z Ústavu experimentální medicíny AV ČR.

red