ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > duben  > Z Bruselu

Akademie věd V4 v Bruselu

16_3.jpg
Foto: Zdroj CZELO
Diskuzní panel při prezentační akci AV V4 ve Stálém zastoupení ČR při EU

Předsedové AV V4 navštívili ve dnech 1. a 2. března 2016 Brusel a vědecké centrum IMEC v Lovani. Program zorganizovaly bruselské styčné kanceláře zemí V4 pro VaVaI (CZELO, PolSCA a SLORD), Stálé zastoupení Maďarska při EU a Stálé zastoupení ČR při EU. Prvního dne se prof. Jiří Drahoš (ČR), prof. László Lovász (HU), prof. Jerzy Duszyński (PL) a prof. Pavol Šajgalík (SK) zúčastnili jednání s Carlosem Moedasem, komisařem pro výzkum, vědu a inovace, Tiborem Navracsicsem, komisařem pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport, Vladimírem Šuchou, generálním ředitelem Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC) a Jean-Pierrem Bourguignonem, prezidentem Evropské rady pro výzkum (ERC).

16_1.jpg
Fota: Zdroj CZELO

Komisaři ocenili iniciativu AV V4 a jejich spolupráci. Carlos Moedas vyjádřil ochotu podpořit zapojení AV V4 do vědeckého poradního mechanismu EK a souhlasil s politickou podporou EK v otázkách udržitelnosti velkých výzkumných infrastruktur na národních úrovních. Tibor Navracsics vybídl AV V4 k větší účasti a aktivitám souvisejícím s Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT) a ocenil snahu v oblasti zvyšování kvality doktorandských programů a lákání mladých talentovaných vědců do Akademií věd. Vladimír Šucha představil stávající strategie a iniciativy, ve kterých AV mohou nalézt nové příležitosti (například Podunajská strategie, Science meets parliaments). Jean-Pierre Bourguignon poté s předsedy diskutoval účast AV V4 v projektech ERC a aktuální možnosti rozšiřování účasti zemí s nízkým zapojením, a to například prostřednictvím iniciativy visiting research fellowship.

16_2.jpg

Závěrem prvního dne se pro odbornou veřejnost uskutečnila ve Stálém zastoupení ČR při EU prezentační akce AV V4. Předsedové Akademií představili instituce s důrazem na příležitosti v oblasti evropské a mezinárodní spolupráce. Akci zahájil velvyslanec ČR při EU Jakub Dürr. Akademie věd V4 hrají důležitou roli v evropském výzkumném prostoru. Nedávné velké investice do výzkumných zařízení a infrastruktury, zejména prostřednictvím ERDF, představují potenciál pro budoucí prosperující spolupráce nejen v programu Horizont 2020, ale také při vytváření strategických partnerství s evropskými a světovými hráči. V druhé části programu se předsedové Akademií s Peterem Dröllem z Generálního ředitelství EK pro výzkum a inovace vyjádřili k aktuálním tématům v oblasti vědy, výzkumu a inovací, spolupráci v rámci stávajících evropských programů a posilování role Akademií věd. Akce se zúčastnilo na 80 účastníků.
Druhý den předsedové AV V4 i další zástupci navštívili vědecké centrum IMEC v Lovani, kde diskutovali o vzájemné spolupráci.

KATEŘINA SLAVÍKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu, Technologické centrum AV ČR