ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > duben  > Nové knihy

Knihy z nakladatelství Filosofia

17_1.jpg

MODERNÍ UNIVERZITA
Ideál a realita

Kniha představuje aktuální studie a poprvé do češtiny přeložené primární texty, které pojednávají o ideji univerzity. Východiskem zkoumání je oblast německé klasické filozofie. Jednotlivé kapitoly se věnují zrodu ideálu Humboldtovy univerzity v 19. století, politizaci univerzit v éře nacistického Německa a demokratizaci univerzit po 2. světové válce. Publikace je zajímavá pro obory filozofie, historie, sociologie či germanistiky a může se s úspěchem uplatnit při výuce na vysokých i středních školách.
Jiří Chotaš, Aleš Prázný, Tomáš Hejduk a kol., Filosofia, Praha 2015. Vydání 1.

17_4.jpg

FILOSOFICKÉ POZNÁMKY
Wittgensteinovy Filosofické poznámky, vydané poprvé z pozůstalosti roku 1964 péčí jeho žáka a blízkého přítele Rushe Rheese, soustřeďují autorovy úvahy z doby krátce po jeho návratu k filozofii, tj. z let 1929 a 1930. Wittgensteinovo myšlení se v té době dynamicky proměňovalo a Filosofické poznámky jsou v pravém slova smyslu slova momentkou zachycující jeho přechodný tvar: mají tu podobu, v níž autor přerušil svou práci na strojopise, neboť potřeboval odevzdat kvalifikační práci na univerzitě v Cambridgi.
Ludwig Wittgenstein, Filosofia, Praha 2015. Vydání 1.

17_5.jpg

FORMY JAZYKA
Úvod do logiky a její filosofie

Co to znamená, říkáme-li, že někdo uvažuje či jedná logicky? Řídí se něčím, co od nás s nutností vyžaduje rozum, společnost či sama příroda? A lze tuto logiku, jíž bychom se měli řídit, blíže popsat? Odpověď, kterou kniha nabízí, lze označit za dialektickou. Na jedné straně jsou zaváděny a komentovány logické systémy, které moderní filozofie, matematika i lingvistika považují za standardní či klasické, na straně druhé jim není připisována žádná absolutní závaznost, ale jen relativní. Žádný logický systém či jazykové schéma nejsou samy o sobě nezpochybnitelné, nějaké takové schéma však vždy potřebujeme k tomu, abychom mohli sami sebe definovat jako logické, racionální bytosti. Tímto předsevzetím kniha naplňuje podstatu Wittgensteinova hesla, že jedinou nutností, kterou známe, je nutnost jazykové konvence – formy jazyka. Výsledkem je text, který není jen standardním úvodem ke standardním logickým systémům, ale především příspěvkem k logice a k její filozofii v nejširším slova smyslu.
Vojtěch Kolman, Vít Punčochář, Filosofia, Praha 2015. Vydání 1.

17_2.jpg

FOUCAULT, JEHO MYŠLENÍ, JEHO OSOBNOST
Autor knihy, francouzský historik antiky, je znám českými vydáními svých knih, mezi nimiž titul Jak se píšou dějiny obsahoval část věnovanou právě Michelu Foucaultovi. V této nové knize se k němu Paul Veyne vrací, aby ho představil jako originálního skeptického myslitele, který nepřestává zkoumat „hry pravdy“ vlastní každé historické epoše. Veynova kniha je svědectvím o blízkém přátelství, které ho k Foucaultovi, tomuto „samuraji s ostrým mečem“, poutalo, a také představuje vlastní Veynovu filozofii.
Paul Veyne, Filosofia, Praha 2016. Vydání 1. Přeložil Petr Horák.

17_3.jpg

ÚVOD DO SOCIOLOGIE HUDBY
Dvanáct teoretických přednášek

Kniha vznikla ze série dvanácti přednášek pronesených roku 1961 na frankfurtské univerzitě a vysílaných mj. severoněmeckým rozhlasem. Klade si za cíl uvést nejen do hudební sociologie, ale i do sociologické koncepce frankfurtské školy. Autor se zde čtenářům, kteří ho znají zejména jako filozofa a sociologa, představuje též jako teoretik hudby.
Theodor Adorno, Filosofia, Praha 2015. Vydání 1. Přeložil Josef Hlaváček