ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > duben  > Nové knihy

Hravý a zábavný svět vědy a techniky

19_1.jpg

 V roce 2015 uplynulo 125 let od založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (ČAVU), předchůdkyně Akademie věd České republiky. Jubileum si AV ČR připomínala různými akcemi včetně několika tematických výstav. Jednou z nich byla i Věda a technika. Dobrodružství, které vás bude bavit!, kterou hostilo Národní technické muzeum v Praze (viz AB 4/2015). Dětem a středoškolské mládeži patřila část Hravá věda a technika, jež se zaměřila na vliv technických a vědeckých hraček na rozvoj myšlení dětí. Právě technická hračka nebo vhodná didaktická pomůcka jim může doma či ve škole pomoci, aby pochopily novinky a porozuměly novým jevům. Co je však technická, případně vědecká hračka a co už není? Může být také didaktickou školní pomůckou? Právě k této příležitosti připravený katalog Hravý a zábavný svět vědy a techniky aneb historické naučné technické hračky a školní pomůcky představuje některé historické exponáty, které byly součástí expozice. Jak uvádí kurátorka výstavy Ivana Lorencová, velká část exponátů pocházela ze sbírek NTM, přičemž mnohé z nich byly vystaveny vůbec poprvé; část zapůjčily jiné instituce.

lsd

19_2.jpg