ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > duben  > Věda a výzkum

Patočkova asubjektivní fenomenologie a dějiny filosofie

Kolektivní monografie „Patočka a grécka filozofia“ (Milovan Ješič, Vladimír Leško a kol.), „Patočka a novoveká filozofia“ (V. Leško, Věra Schifferová, Róbert Stojka, Pavol Tholt a kol.) a „Patočka a filozofia 20. storočia“ (V. Leško, R. Stojka a kol.) představili 23. února 2016 v Akademickém konferenčním centru v pražské Husově ulici Filosofický ústav AV ČR a Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích.

13_1.JPG
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Ivan Chvatík s publikacemi, které vyšly v Košicích v letech 2013–2015.

Knihy, jež jsou pokusem co nejkomplexněji zachytit filozofický odkaz Jana Patočky ve vztahu ke klíčovým postavám a problémům dějin filozofie, jsou výsledkem více jak tříleté práce jednotlivých etap grantového projektu APVV Patočkova asubjektívna fenomenológia a dejiny filozofie, který v roce 2012 získala Katedra filozofie a dejín filozofie košické Filozofické fakulty. Do projektu se postupně zapojili též špičkoví znalci Patočkova díla z Prahy, Brna, Olomouce, Katovic, Vídně a Bratislavy, čímž se nepochybně zvýšila kvalita kolektivních monografií; ty doplňuje sborník z mezinárodní filozofické konference, kterou uspořádala již zmíněná Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ ve dnech 30. června až 1. července 2015 pod názvem Patočka a dejiny filozofie (R. Stojka, M. Škára a kol.). Při prezentaci kolektivních monografií i sborníku v Akademickém konferenčním centru vystoupilo několik řečníků. Po úvodním projevu zástupce ředitele FLÚ AV ČR dr. Jiřího Beneše představil vedoucí Katedry filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ prof. V. Leško jednak prezentované publikace v kontextu mnohaletého patočkovského bádání košické katedry, jednak badatelské výsledky, které katedra publikovala od roku 2007. Upozornil také, že jedna z představovaných monografií – Patočka a novoveká filozofia – získala prémii slovenského Literárního fonduza rok 2014 a že na téže ocenění je navržena také monografie Patočka a filozofia 20. storočia.

13_1.JPG
Zleva: Róbert Stojka, Vladimír Leško a Jiří Bene

Ředitel Archivu Jana Patočky dr. Ivan Chvatík hovořil o několikaleté spolupráci mezi tímto pracovištěm a košickou katedrou, která trvá od roku 2009. Zástupce vedoucího katedry dr. R. Stojka informoval o jednotlivých etapách projektu, spolupráci mezi autory, organizaci mezinárodní konference a také o výstavě Jan Patočka – život a dielo, která se ve spolupráci s Archivem Jana Patočky konala ve dnech 17.–20. listopadu 2015 v prostorách Kasáren/Kulturparku v Košicích a je také jedním z hlavních výstupů grantového projektu. Záměrem organizátorů je nabídnout výstavu dalším filozofickým katedrám na slovenských univerzitách jako putovní expozici, jež by měla vrcholit v březnu roku 2017 v Prezidentském paláci v Bratislavě při příležitosti 110. výročí Patočkova narození a zároveň 40. výročí jeho úmrtí. Na závěr vystoupila vedoucí vědecká pracovnice FLÚ AV ČR dr. V. Schifferová, která se autorsky podílela na třech prezentovaných publikacích a na jedné z nich také editorsky. Hovořila především o souvislosti Patočkových studií o Komenském s jeho filozofií dějin.

VĚRA SCHIFFEROVÁ,
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.,
RÓBERT STOJKA,
Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích