ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Jak se ubránit rizikům digitálního věku

10_1.jpg
Foto: Archiv ÚI AV ČR

V rámci výzkumného programu Strategie AV21 „Naděje a rizika digitálního věku“ se ve dnech 17.–18. března 2016 konal první z cyklu tematických workshopů. Akci uspořádal Ústav informatiky (ÚI) ve spolupráci s Ústavem teorie informace a automatizace (ÚTIA) a Matematickým ústavem (MÚ). Hosty setkání, mezi nimiž byli ředitel ÚTIA a koordinátor výzkumného programu prof. Jan Flusser, ředitel MÚ dr. Jiří Rákosník, místopředseda Akademické rady AV ČR dr. Jan Šafanda a zástupci vysokých škol a dalších institucí, přivítal ředitel ÚI dr. Michal Chytil; workshopem provázel Mgr. Roman Neruda z téhož pracoviště. Během dvoudenního setkání si posluchači z řad středoškolských studentů a pedagogů, zaměstnanců státních organizací i firem vyslechli přednášky například o sociálních sítích, nástrahách internetu, o současných moderních postupech v metodách, jako je forenzní antropologie nebo steganografie. První den zakončila návštěva společnosti Avast software působící v oblasti počítačové bezpečnosti; v závěru zúčastnění besedovali o nejdůležitějších otázkách, které ze setkání vyplynuly. Další workshop se uskuteční ve dnech 26.–27. května 2016 opět v sídle ÚI. Účast je zdarma, registrace předem nutná. Veškeré informace naleznete na www.cs.cas.cz/nadeje2016.

LENKA SEMERÁKOVÁ,
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

10_2.jpg
Foto: Archiv ÚI AV ČR