ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > duben  > Nové knihy

Slezské písně v hybridní edici

18_1.jpg

V unikátní Kritické hybridní edici vychází publikace Slezské písně Petra Bezruče. Dílo spojuje knižní čtenářské vydání a elektronickou vědeckou edici na DVD-ROM. „Edice Slezských písní představuje problém již co do rozsahu zpracovávaného materiálu. Každá z necelé stovky básní má složitou textovou historii, většina se dochovala hned v několika desítkách verzí – rukopisných, v opisech, časopiseckých otiscích a mnoha knižních vydáních. Naše edice mj. přináší jedinečný soubor autorových rukopisů, který dosud nebyl v takovém rozsahu shromážděn,“ vysvětluje editor publikace dr. Jiří Flaišman z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Publikace po 50 letech reviduje relevantní materiál a zároveň přináší nový, čímž vytváří předpoklad pro další vědecký výzkum. V tištěném vydání najdou čtenáři nově revidovaný text této jediné Bezručovy sbírky a v elektronické vědecké edici veškeré varianty textu básní.

„Všechna dochovaná znění edice kriticky zpracovává a v několika formách (jako faksimile, transkribované znění či diplomatický otisk) nabízí čtenářům. Pravděpodobně nejzajímavější ediční problém představuje samo konstituování knižní čtenářské edice. Při volbě výchozího textu jsme kompletně prověřili ediční postupy našich předchůdců, přiklonili jsme se k řešení, které nalézá jakýsi kulminační bod sbírky v roce 1928, tedy před tím, než se na díle negativně projevily autorovy puristické úpravy vlastních textů. Pokusili jsme se – snad citlivěji než naši předchůdci – text upravit pro širokou čtenářskou obec,“ doplnil dr. J. Flaišman.

red