ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > září  > Nové knihy

Nové knihy

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA V SRPNU 2012

 •  1. Rorty, R. – Filozofie a zrcadlo přírody
 •  2. Bárta, M., Kovář, M. a kol. – Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur (dotisk)
 •  3. Cartledge, P. – Sparta – Heroická historie
 •  4. Atkins, P. – Čtyři zákony, které řídí vesmír (s podporou AV ČR)
 •  5. Rubáš, S. a kol. – Slovo za slovem – S překladateli o překládání

Tituly ostatních nakladatelů:

 •  1. Státníková, P. – Zmizelá Praha – Povodně a záplavy, Paseka
 •  2. Seidl, J. a kol. – Od žaláře k oltáři – Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti, Host
 •  3. Knoll, V. – Kašubština v jazykovém kontaktu, FF UK
 •  4. Heber, F. A. – České hrady, zámky a tvrze IV – Střední Čechy, Argo
 •  5. Janečková, E. – Proces s protektorátní vládou, Libri

Knihkupcův tip:

 •  Waldhauser, J. – Keltské Čechy (Průvodce), Academia

ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1


KROCENÍ BOHŮ
Náboženství a demokracie na třech kontinentech

Novinář a profesor na Bard University Ian Buruma přispívá do diskuse o místu organizovaného náboženství ve veřejné sféře politickými a kulturními analýzami z USA, Evropy a Asie. Zkoumá dějiny vztahů církve a státu v USA a Evropě, úlohu náboženství v politice Číny a Japonska a rostoucí vliv islámu v současné Evropě a pokouší se rozřešit, jak byla demokracie v různých kulturách zasažena tímto napětím (mezi náboženskou a světskou autoritou).
Buruma, I., edice 21. století, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

25_1.jpg

NĚKOLIK DNŮ
„Psaní je má celoživotní obsese – nejdříve to bylo psaní odborné, potom spíše populárně-vědecká literatura a publicistika, a jak stárnu, začínám psaním reflektovat především své niterné pocity a textem komunikovat s lidmi,“ přiznává Fedor Gál na své webové stránce. Výstižná charakteristika pro titul Několik dnů. Mezi témata, která autora dlouhodobě zajímají a o nichž nepřestává uvažovat a hlavně psát (v poslední době především formou blogu), patří rasismus, občanská aktivita a solidarita i její hranice, fenomén davu a nově i takzvaného e-davu, kolaborace, korupce a populismus v politice apod.
Gál, F., edice Paměti, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

25_3.jpg

DIVY A ZÁHADY INDICKÉHO OCEÁNU
Sbírka vyprávění a příběhů, které autor slyšel od námořníků a kupců, plavících se do Indie, Malajsie, Indonésie, Číny či na Srí Lanku a podél východního pobřeží Afriky. Na jedné straně představuje svérázný soubor tehdejších poznatků o exotických zemích Východu, o životě, zvycích, pověrách jejich obyvatel, na druhé straně obsahuje poutavou látku folklorního charakteru s mnoha fantastickými a pohádkovými prvky.
Ibn Šahrijár, B., edice Orient, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

25_2.jpg

ČTYŘI ZÁKONY, KTERÉ ŘÍDÍ VESMÍR
Popularizátor vědy a profesor chemie na univerzitě v Oxfordu Peter Atkins objasňuje povahu a dalekosáhlé důsledky čtyř zákonů termodynamiky, které mají mezi souborem zákonů přírodních věd zvláštní postavení. Jsou to na první pohled jednoduše formulované výroky, které však ovlivňují všechno, co se děje ve vesmíru. Zabývají se takovými základními pojmy jako energie nebo teplota a uplatňují se při přeměnách energie z jedné formy do jiné.
Atkins, P., edice Galileo, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

25_4.jpg

ČERNÁ KOČKA
aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie

Knižní studie chce postihnout pravidla platící v agonálním prostoru, do něhož literární znalci svými promluvami a texty jako subjekty vstupují a v jehož rámci jsou vzájemně poměřováni, posuzováni a hodnoceni. Autor přitom vychází z předpokladu, že myšlení o literatuře spoluformuje nadosobní paměť určitého kolektiva (tradičně národa, ale stále více i samotné vědecké komunity) a současně je také prostorem pro individuální tvořivost znalců.
Janoušek, P., Literární řada, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

25_6.jpg

SOCIÁLNÍ PROMĚNY PRAŽSKÝCH ČTVRTÍ
Sborník dvanácti studií odborníků z několika akademických pracovišť je zaměřený na současné sociální proměny pražských čtvrtí. Hlavní město zaznamenalo v posledních dvaceti letech demokracie a tržní ekonomiky změny ve vnitřní struktuře i organizaci městského prostoru, které sem přinesl nový institucionální, ekonomický i mezinárodní kontext postsocialistického období. Tyto změny formují prostředí Prahy po roce 1990 a přinášejí pozitiva a nové příležitosti i negativní důsledky a problémy.
Ouředníček, M., Temelová, J., (eds.), edice Urbanismus, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

25_7.jpg

INTELEKTUÁL VE VEŘEJNÉM PROSTORU
Vzdělanost, společnost, politika

Editor a iniciátor knihy Petr Hlaváček, koordinátor Collegia Europaes na FF UK a Filosofickém ústavu AV ČR, oslovil představitele humanitních i jiných vědních oborů s žádostí, aby se vyjádřili k úloze intelektuála v dnešní české společnosti, ve veřejném prostoru. Z odpovědí vznikl užitečný sborník, panoráma názorů nejen na to, kdo je vlastně intelektuál, jak jej hodnotí minulá a dnešní společnost a co on sám od sebe očekává, ale též na stav a směřování současné politiky.
Hlaváček, P. (ed.), edice 21. století, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

25_5.jpg

MECENÁŠ V OBNOŠENÉ VESTĚ
Završení románové tetralogie o největším českém mecenáši a zakladateli České akademie věd a umění Josefu Hlávkovi začíná v době, kdy jako slavný architekt dokončil rekonstrukci svého zámku v Lužanech. Scházeli se zde čeští umělci, vědci, právníci, národohospodáři i politici, kteří patřili k duchovní elitě národa a kteří se stali svědky Hlávkova houževnatého úsilí o založení ČAVU, Národohospodářského ústavu a kolejí pro nadané a sociálně potřebné studenty. K podpoře těchto institucí zřídil Hlávka nadaci a věnoval jí celé jmění, nadace funguje dodnes, i sto let po jeho smrti.
Stýblová, V., Šulc-Švarc, Praha 2012. Vydání 1.

25_8.jpg

ŽILINA A SVOJDOMOV
Moderná architektúra a urbanizmus mesta (1918–1948)

Kniha mladého žilinského architekta a urbanisty Dušana Mellnera mapuje vývoj města v období mezi světovými válkami, v časech, kdy západoslovenská Žilina (podobně jako dnes) přežívala období prudkého růstu a odborníci přicházeli s urbanistickými vizemi po roce 2000. Knihu doplňuje přes 400 fotografií dokumentujících architekturu a obraz města.
Mellner, D., www.mellner.sk, Žilina 2010. Vydání 1.

25_9.jpg